Misschien dat het klaarkomen van de naastgelegen brug tussen de Parkstraat en het Volkspark voor vleugels zorgt, maar wat wordt er gewerkt aan de basisscholen Et Buut en Westerkim!

Sinds de zomer lag het werk stil wegens een conflict tussen de bouwer ADS en Zaan Primair, en hoewel de woordvoerder van wethouder Groothuismink zegt dat het conflict niet is opgelost, wordt razendsnel de hoogte opgezocht.

Met welke bouwtekeningen wordt gewerkt is de vraag, want er zou een parkeergarage met ‘speeldek’ komen, die nergens op de tekeningen staat die wij hebben kunnen inzien.

Mochten de kinderen in september weer naar scholen mogen, dan staat al wel vast dat ze nog niet in het verse gebouw terecht kunnen.

In februari 2019 kreeg ADS de opdracht voor de nieuwbouw van IKC Overtuinen. In de school komen openbare basisschool Et Buut en christelijke basisschool Westerkim, een buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Voor de zomervakantie 2020 had het gebouw opgeleverd moeten worden, maar al snel ontstaat er tussen aannemer en Zaan Primair “een verschil van inzicht over de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij de uitwerking van de constructieve uitgangspunten van het gebouw” aldus Zaanstad. In september 2019 escaleert het conflict waarbij Zaan Primair en ADS zich “laten bijstaan door externe partijen.”

Speeldek

Volgens Zaanstad wordt “de inrichting van de openbare ruimte in de Mauritsbuurt” nog uitgewerkt. Dat betreft met name “zorgen over parkeren en verkeersafwikkeling”:

Voor de inrichting is zowel een tijdelijk als een definitief plan. De tijdelijke situatie is nodig voor de veiligheid rondom de school. En voor de afwikkeling van het bouwverkeer voor de realisatie van De Kroon en plan Borghese.

De gemeente heeft subsidie aangevraagd voor het inrichten van de openbare ruimte, de aanleg van loop- en fietsverbindingen, het maken van een kruispunt en een parkeerdek. Van laatste onderdeel zijn – voor zover wij dat vast hebben kunnen stellen – geen tekeningen bekend. Wat wordt het?

“Er wordt een houten dek als openbare ruimte gemaakt met daaronder parkeerplaatsen voor auto’s. Het dek komt tussen de school en de ontwikkeling aan de provinciale weg. De subsidie is toegekend door Gedeputeerde Staten, maar de Provinciale Staten van Noord-Holland moet deze nog vaststellen. Door de coronacrisis is dat beslismoment uitgesteld.”

Zaanstad kreeg eerder een subsidie van € 872.395 voor de Mauritsbuurt van de provincie “om vervuilde grond te saneren, bedrijven te verplaatsen en de bereikbaarheid te garanderen.”

Dispuut

Zaanstad meldde op 8 april aan De Orkaan (nadat door Et Buut de hervatting van de bouw was aangekondigd) dat Zaanstad ‘formeel’ geen rol had:

“Formeel heeft de gemeente (nog) geen rol bij deze discussie. Uiteraard staan wij in deze discussie naast de bouwheer, Zaan Primair. Aangezien het dispuut met de aannemer nog niet is opgelost kunnen wij verder geen informatie verstrekken.”

Die stand van zaken is ook nog steeds op de website van MAAK.Zaanstad te vinden. Maar ondertussen wordt er gewoon gebouwd, na overleg met de gemeente aldus de Dea Sombroek, directeur (a.i.) van Et Buut.

Lees hier ons dossier over de slepende affaire

De foto werd gemaakt door Martin Bergsma.

Et Buut en Westerkim