Burgemeester Geke Faber vertrekt niet per 1 oktober zoals eerder aangekondigd maar pas per 1 december.

Die twee extra maanden zijn nodig “ter overbrugging van de tijd tot aan de installatie van de nieuwe burgemeester” aldus de Commissaris van de Koning, Johan Remkes.

Vanavond werd niet alleen de profielschets vastgesteld maar werd ook bekend hoe de vertrouwenscommissie van raadsleden die de kandidaten gaat spreken, samengesteld is.

In de commissie zitten:

De heer Armagan Babaoglu (VVD)
Mevrouw Joke Havik (ZIP)
De heer Paul. Laport (GroenLinks)
Mevrouw Sanna Munnikendam (D66)
De heer. René Tuijn (PvdA)
Mevrouw Christa Neefjes (CristenUnie)
De heer Ruud Pauw (Rosa)
De heer Patrick Zoomermeijer (SP)

Dus geen DZ en POV.

Daarnaast zijn loco-burgemeester Dick Emmer en gemeentesecretaris Jan van Ginkel benoemd als adviseurs van de vertrouwenscommissie en is griffier Ben Nijman de secretaris.