Overmorgen, op woensdag 23 september worden om 10:30 uur op de Bermuda in Zaandam, en drie andere locaties in de buurt zogenaamde containertuintjes geplaatst. Dit gebeurt rondom de ondergrondse vuilstortcontainers.

De bedoeling is dat de tuintjes (grof)vuildumpingen rond de containers tegengaan. Het initiatief is genomen door de gemeentelijke afdeling Gebiedsmanagement/ Openbare ruimte na talloze meldingen op de Bermuda.

Rondom de bakken wordt met regelmaat vuil achtergelaten dat een eigen leven gaat leiden zodra vogels, ratten en/of de wind er vat op krijgt. Iets wat aanleiding was en is voor toenemende wanhoop bij de omwonenden.

Adri Reiss

De opening van de vuiltuinen zal met enig ceremonieel gepaard gaan: er schijnt een wethouder aan te pas te komen.

Wij zullen de ontwikkelingen rond de containers blijven volgen.

Adri Reiss