Fietsers houden voorrang in Wormer (route tijdelijke Zaanbrug)

De Fietsersbond Zaanstreek had grote bezwaren tegen de voorgestelde fietsroute bij de tijdelijke Zaanbrug in Wormer, die was ‘gevaarlijk’ en onlogisch volgens de bond.

Inmiddels is overleg geweest met de gemeente die vervolgens na nieuw advies van de Verkeerspolitie en bureau Goudappel de wijzigingen heeft teruggedraaid: fietsers houden overal voorrang.

De bond had bezwaren tegen het verleggen van de Lassiestraat-oversteek bij de rotonde Unieplein en het uit de voorrang halen voor fietsers van die oversteek “om de doorstroom van het autoverkeer te verbeteren.” Dat was onlogisch volgens de Fietsersbond omdat de nieuwe situatie afwijkt van wat gangbaar is, fietsers hebben bij drie van de vier oversteken voorrang, alleen bij deze niet (maar dat hadden ze dus wel). “bovendien wordt het een gevaarlijke oversteek, omdat er bij deze oversteek geen rustpunt gemaakt kan worden.”

Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond schrijft aan De Orkaan dat Bureau Goudappel nu “de werkelijke hoeveelheid verkeer dat op dit moment gebruikt maakt van de Zaanbrug, ten opzichte van de hoeveelheid verkeer volgens de rekenmodellen” in de analyse heeft opgenomen. Alleen als de brug is open geweest, leidt voorrang voor fietsers tot ‘stagnatie’ bij het autoverkeer.

“Goudappel concludeert dat 28,5% minder verkeer over de tijdelijke brug per etmaal, amper tot geen effect heeft op de doorstroming voor het autoverkeer op de rotonde. Immers de doorstroming is met name van belang na een brugopening rond de spitstijden. Stagnatie van de doorstroming van het autoverkeer, als gevolg van de voorrangssituatie voor de fiets op de rotonde, na een brugopening wordt dan nog wel verwacht.”

De verkeerspolitie heeft na beschouwing van alle argumenten en de voorstellen, hun eigen advies nog eens heroverwogen en komen tot de conclusie dat het uit de voorrang halen van de fiets op de tak Lassiestraat niet veilig is. 

Het was vooral het ‘niet eenduidige karakter van de voorrangssituatie’ die zorgen baarde, afslaand autoverkeer richting de Rigastraat zou niet verwachten dat de fiets op deze straat wel in de voorrang zit: “met kans op ongevallen en kop-staartbotsingen.”

De verkeerspolitie wil dus ook dat de fietsers in de voorrang blijven op de gehele rotonde, ze maakt zich

“wel zorgen over de kans op spookrijden van fietsers vanuit de Rigastraat die via de onderzijde van de rotonde naar de Zaanbrug willen. Deze fietsbeweging wordt nu wel aantrekkelijk dan wanneer de fiets op de Lassiestraat uit de voorrang wordt gehaald.”

De Verkeerspolitie stelt daarom voor om de verkeerssituatie goed te monitoren. Wanneer de doorstroming van het autoverkeer stagneert, en dit effecten heeft op de wachtrijlengte Zaanweg, en/of met regelmaat fietsers gaan spookrijden, dan adviseert de Verkeerspolitie om de gehele rotonde uit de voorrang te halen ook als is dit binnen de bebouwde kom een niet gebruikelijke situatie. Dit geldt dan zowel voor de fiets als de voetganger.

Wormerland en de provincie hebben het advies overgenomen. De Fietsersbond gaat nog in overleg over het “volledig uit de voorrang halen van de fiets en de voetganger” als dat nodig mocht zijn.

Er is ook afgesproken dat Wormerland meewerkt aan een (tijdelijke) oversteek voor de fiets ter hoogte van ‘De Balk’, voor fietsers in de richting Wormerveer/ Alkmaar om daarmee het spookrijden op de rotonde zoveel als mogelijk te voorkomen.

Onder het plaatje van de nieuwe situatie die dus niet doorgaat. Lees hier het artikel over de bezwaren van de Fietsersbond.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *