Met de fietsambities van Zaanstad is niks mis volgens de Fietsersbond. De gemeente wil 35 procent van de verplaatsingen per fiets laten plaatsvinden in 2022. De uitvoering laat echter te wensen over.

De Fietsersbond wil voorrang voor de fiets bij verkeerslichten en bij omleidingen, scooters en snorfietsen niet meer toelaten op fietspaden en stads- en dorpskernen autovrij maken. Van het verkeersbudget zou 35 procent voor fietsverkeer bestemd moeten zijn.

De Fietsersbond pleit in haar recent gepubliceerde Fietsnota voor Zaanstad voor “een actief fietsbeleid met effectievere maatregelen dan tot nu toe”.

Fietsers moeten het met slechts 9 procent van de publieke ruimte doen in Zaanstad volgens de Bond, terwijl 58 procent van de ruimte naar de auto gaat: “de auto staat in Zaanstad dus nog steeds centraal”.

in 2015 wilde de gemeente al 35 procent van het aantal verplaatsingen met de fiets laten plaatsvinden. Dat lukte niet, die 35 procent is nog steeds het doel en is nu opgeschoven naar 2022.

Het fietsverkeer moet ook veiliger worden volgens de Fietsvisie, er wordt dan ook gepleit voor een maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom (met eventuele uitzondering van invalswegen en grote doorgaande wegen). Het doorgaand autoverkeer in autoluwe gebieden moet onmogelijk gemaakt worden door het toepassen van ‘verkeersknippen’.

Extra aandacht vraagt de bond voor de situatie bij scholen. Er moet een stopverbod voor auto’s bij scholen komen waardoor auto die “op veilige afstand blijven” en veilige straten rond de scholen met 30 km/uur, geen geparkeerde auto’s die het zicht van en op kinderen belemmeren en geen achteruitrijdende of kerende auto’s.

Oostzaan en Wormerland

Ook voor de andere Zaan-gemeenten publiceerde de Fietsersbond een fietsvisie.

Oostzaan zou een duidelijk doel moeten formuleren, de suggestie van de bond: “het aantal verplaatsingen met de fiets [zou] met minimaal 25% moeten stijgen in 2025.” De gemeente zou meer geld voor de fiets moet vrijmaken aldus de bond, maar ze krijgt wel een pluim vanwege het invoeren van de 30 km/uur in het dorp.

Ook Wormerland krijgt een compliment (met een suggestie):

“Wormerland heeft vóór 2020 al flink ingezet op de fietsfaciliteiten, denk aan de fietsstraten langs de Rigastraat en op de Neckerstraat. Meetgegevens over het aandeel van de fietsers in het verkeer en de grote verkeersstromen lijken echter te ontbreken. Dat maakt dat de gemeente in 2020 vaak reactief situaties verbetert.”