De Provincie Noord-Holland wil al een tijdje (sinds 2008) een fietstunnel onder de Leeghwaterweg bij ’t Kalf. Een enquête over de varianten eindige onbeslist: 51 procent van de ruim 200 mensen die een vragenlijst invulden, hadden een voorkeur voor een aansluiting op de Westerdijk en 49 procent voor de aansluiting op het fietspad op de parallelweg van Leeghwaterweg.

Dat zal een spoedige aanleg niet ten goede komen, de fietstunnel (en een rotonde) zou eigenlijk al in 2017 / 2018 worden aangelegd. De plannen voor een rotonde zijn overigens in de tussentijd gesneuveld. Het gaat nu uitsluitend om een ‘fietstunnel in combinatie met een onderdoorgang voor dieren’.

De peiling ging dus over de plek van de fietstunnel (onder). B komt uit op het fietspad richting Burger King (49 procent). Variant A gaat naar de Westerdijk (51 procent).

In een eerder artikel noemden wij het ‘rare alternatieven’, richting Burgerking rijdt bijna niemand en ook de Westerdijk is een vreemde bestemming omdat het fietspad richting Wormer aan de andere kant van de ringvaart ligt. Alleen wie richting Michael College wil, heeft daar wat aan.

Nogal wat mensen die de enquête invulden vonden dat ook. Er werd getwijfeld aan nut en noodzaak van de tunnel omdat de verkeerssituatie eigenlijk veilig genoeg is en dat het probleem verplaatst wordt door een tunnel. Opvallend was dat veel mensen de fietsoversteek bij de Braakdijk erg onveilig vonden (maar die wordt niet aangepakt in de plannen).

De Fietsersbond Zaanstreek toonde zich zowel in 2015 als in 2022 kritisch over de toenmalige plannen. In 2015 hield het plan een oversteek van de Westerdijk in – dat vonden ze niet zo’n goed idee. In 2022 vond de bond snelheidsverlaging op de Leeghwaterweg, bredere fietsstroken, een fietsopstelvak of autoluw (fietsstraat) van de Zuiderweg maken betere alternatieven.

Door Piet Bakker. Bronnen: persbericht Provincie, eerder nieuws op De Orkaan, website Fietsersbond, website Kalverpolder (daarom weten we dat van die woelmuis). Foto: Provincie NH.