In 2015 schreef de toen nog kersverse Orkaan over een plan van de Provincie Noord-Holland voor ‘Fietstunnels en rotonde bij Leeghwaterweg bij ’t Kalf’. Die zouden in 2017 en 2018 worden aangelegd (de plannen zelf dateerden al uit 2008).

Wie daar wel eens langsfietst weet het: er is niks gebeurd, geen tunnel en geen rotonde. Dat bleek namelijk toch niet zo’n goed idee (vooral die rotonde niet). Maar de Provincie rust niet. Er worden nu plannen gemaakt voor een ‘fietstunnel in combinatie met een onderdoorgang voor dieren’.

De Provincie gaat hierover de communicatie opstarten. Mensen die daar wonen en de gebruikers van de weg kunnen een online vragenlijst invullen (t/m 2 februari 2024). De belangrijkste vraag is waar je een fietstunnel zou willen hebben (onder). B komt uit op het fietspad richting Burger King. A op de Westerdijk waar geen fietser zich waagt (iedereen neemt de overkant – het verlengde van de Braakdijk). Twee rare alternatieven eigenlijk. Je mag ook aangeven of de oversteek bij de Braakdijk wel eens maakt en of je dat gevaarlijk vindt (wij wel).

De Fietsersbond Zaanstreek toonde zich zowel in 2015 als in 2022 kritisch over de toenmalige plannen. In 2015 hield het plan een oversteek van de Westerdijk in – dat vonden ze niet zo’n goed idee. In 2022 vond de bond snelheidsverlaging op de Leeghwaterweg, bredere fietsstroken, een fietsopstelvak of autoluw (fietsstraat) van de Zuiderweg maken betere alternatieven.

Door Piet Bakker. Bronnen: persbericht en website Provincie, eerder nieuws op De Orkaan, website Fietsersbond, website Kalverpolder (daarom weten we dat van die woelmuis). Foto: Provincie NH.