B&W van Zaanstad heeft besloten niet verder mee te werken aan de fietstunnel die onder het spoor bij station Koog Zaandijk zou moeten komen.

Men probeert de toegezegde subsidies en reserveringen te behouden, en alles te zetten op een ‘integrale oplossing’ (zie eerder artikel op De Orkaan), dus een tunnel voor alle verkeer.

De Fietsersbond Zaanstreek is het daar niet mee eens, de Fietstunnel Guisweg moet er wel komen volgens hen: men vreest vooral meer ongelukken. De bond stuurde daarom het volgende persbericht uit:

De fietsersbond Zaanstreek staat niet achter het besluit van B&W.

De beslissing van B&W van Zaanstad om de tunnel niet te bouwen is mede gebaseerd op een gering aantal geregistreerde ongelukken terwijl de gemeente zelf aangeeft dat deze zogenaamde harde cijfers helemaal niet hard zijn. Veel ongelukken zijn namelijk niet geregistreerd. Bovendien zijn dit cijfers over de afgelopen jaren. ProRail meldt dat de komende jaren veel meer treinen gaan rijden. Fietsers, honderden scholieren, moeten dan veel vaker voor de spoorbomen wachten. De kans bestaat dat scholieren hier niet het geduld voor hebben en dat er daardoor dan ernstige ongelukken ontstaan. Dit risico wordt weggenomen door de bouw van de fietstunnel.

De fietsersbond vindt het belangrijk dat fietsers op een comfortabele, snelle en veilige manier hun eindbestemming kunnen bereiken.

De fietstunnel onder het spoor en de Provincialeweg door bij de Guisweg, is voor fietsers daarom een ideale oplossing..

De Fietsersbond hoopt dat B&W dit besluit herziet en wil graag met B&W in gesprek om te bespreken wat er nodig is om hier een veilige oversteek voor fietsers te maken.