Directeur Jos van Geel van FluXus heeft via een mail medewerkers, vrijwilligers en docenten van FluXus laten weten dat de samenwerking met een niet nader genoemde ‘netwerkpartner/docent’ per direct beëindigd is.

Wat de reden voor dit abrupte afscheid is en of er ook cursisten betrokken zijn bij de problemen, is niet bekend. Vanuit Fluxus is nog geen antwoord gegeven op onze vragen om informatie.

Van Geel schrijft:

“Dinsdag 12 oktober kreeg FluXus informatie onder ogen met betrekking tot een netwerkpartner/docent met wie FluXus vanaf september 2021 binnen de discipline theater & dans samenwerkt. Naar aanleiding van die informatie is er verder onderzoek gedaan.

De betreffende netwerkpartner/docent is tijdens een gesprek geconfronteerd met de informatie en gevraagd om te reageren. Het verdere onderzoek én het gesprek gaven geen aanleiding de eerder verkregen informatie als onjuist te kwalificeren.

FluXus heeft daarom na zorgvuldige overweging besloten om de samenwerking met de netwerkpartner/docent per direct te beëindigen.”

Van Geel meldt ook dat FluXus “zich zal inspannen om de programmering waarbij de netwerkpartner/docent betrokken was zo goed mogelijk door te laten gaan.”

Aanvullingen of suggesties over dit bericht: mail De Orkaan.