Toch weer even een stukje over dat fietspad aan de Rijn in Het Kalf. Afgelopen woensdag knalde een scooterrijder met een meisje achterop op een opwippende, tegel op het fietspad. De gemeente had over het gevaar van de losliggende tegels meerdere meldingen ontvangen, waaronder een noodmelding de maandag daarvoor. 

We schreven erover en eindigden het stuk met: 

Momenteel is de put provisorisch gedempt nadat het kalf verdronken is: het fietspad is afgesloten. Naar verluidt zijn er ‘in de toekomst’ plannen om het fietspad te asfalteren. Wij hebben vragen gesteld aan de woordvoerder van wethouder Breunesse (openbare ruimte). Als we antwoord krijgen dan vullen wij dit stuk aan. 

Inmiddels hebben we een deel van de antwoorden binnen. De noodmelding van maandag was bekend bij de gemeente. Op de vraag ‘Is er iets gedaan door de gemeente om de gevaarlijke situatie op te lossen? Zo ja, wat?’ luidde het antwoord: 

‘Nav de noodmelding maandag is er direct een medewerker naar toe gegaan. Hij trof daar de loszittende tegels aan. De gemeente heeft de tegels weer ‘vast’ gelegd. Door een combinatie van uitzonderlijke droogte en omhoog groeiende boomwortels denkt Zaanstad dat de tegels weer los zijn gekomen met alle gevolgen van dien.’ 

Tussen maandagavond en woensdagavond hebben de omhoog groeiende wortels de tegels weer los gewipt…

Op basis van informatie van De Fietsersbond gingen we ervan uit dat er plannen waren om het fietspad te asfalteren. Op 27 december 2015 schreef een projectleider van Zaanstad aan de bond: 

‘Zoals tijdens het overleg van vrijdag 5 december 2014 al is besproken zullen de fietspaden binnen het project ’t Kalf in rood asfalt worden uitgevoerd.’

Dat blijkt niet mogelijk. Op onze vraag wanneer asfaltering gepland staat schreef de woordvoerder het volgende: 

‘Asfaltering staat niet gepland. Ook bij asfaltering groeien boomwortels op een gegeven moment door het asfalt heen. Zowel tegels als asfalt zijn op de lange termijn niet bestand tegen boomwortels. Onze bomendeskundige geeft aan het grondwaterpeil in Zaanstad veel hoger is dan gemiddeld. (normaal gesproken dan, het is nu even uitzonderlijk droog). De boomwortels kunnen daarom niet goed naar onderen wortelen ivm het hoge grondwaterpeil. De boomwortels groeien in Zaanstad daarom meer in de breedte en in de hoogte dan in regio’s waar het grondwaterpeil lager staat. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee.’

Het fietspad zal voorlopig dicht blijven. Door de vakantie zijn stratenmakers dun gezaaid. Na de bouwvak start het herstel.