Geen gratis knollenveld-parkeren meer in Zaandam

Vanaf 1 september is het niet langer toegestaan om op het ‘knollenveld” achter station Zaandam te parkeren. In die maand staan eerst de kermiswagens er, daarna wordt het bouwrijp gemaakt voor “de Zaanse Eilanden”.

Maar gelukkig zorgt de gemeente Zaanstad voor een “volwaardig betaald alternatief”.

(foto’s van FourSquare)