B&W van Zaanstad hebben de aanvraag voor nieuwbouw van de islamitische basisschool De Roos aan de Zuidervaart 2b in Zaandam afgewezen.

De Roos is volgens de gemeente inderdaad “gehuisvest in een oud gebouw, waarvan al is vastgesteld dat onderhoud noodzakelijk is” maar er is te veel “onduidelijkheid rondom de onderhoudsinvesteringen en de bouwtechnische staat van het schoolgebouw”.

De Stichting islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ), het bestuur van de Roos, wilde een nieuw schoolpand aan de Zuidervaart en heeft dit jaar een aanvraag ingediend voor nieuwbouw.

De gemeente wil niet instemmen met de bekostiging van nieuwbouw gezien de onduidelijkheden. De gemeente heeft wel een zorgplicht voor de huisvesting van scholen maar het onderwijsbestuur is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van het gebouw.

Schoolbesturen kunnen wel een aanvraag voor achterstallig onderhoud doen bij de gemeente. Maar, zo stelt Zaanstad:

“Omdat op dit moment niet duidelijk is wat het niveau van onderhoud is en of er een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente om alle kosten voor nieuwbouw of eventueel renovatie te vergoeden, wordt in het eerste kwartaal 2017 een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd.”

Het antwoord suggereert dat de gemeente in plaats van nieuwbouw ook renovatie als optie ziet.

Voor de zomer was er ook al een conflict tussen SIOZ en Zaanstad over een nieuwe school van het SIOZ, de sloop van noodgebouwen van de Roos en de gedeeltelijke verhuizing. De Roos weigerde mee te werken en wilde geld van Zaanstad voor adviseurskosten en meerwerk op de nieuwe tijdelijke locatie.

De school is getroffen door een grote leegloop na de Turkse staatsgreep omdat ze in het kamp van de Gülen-beweging werden ingedeeld, die volgens het Erdogan-bewind verantwoordelijk voor de opstand was.