Toch nieuwe islamitische school in Zaandam

In het schooljaar 2024 – 2025 gaat een nieuwe islamitische basisschool van start in Zaandam. De school komt eerst in het gebouw waar vroeger de Petraschool zat (Jachtenlaan 9) en verhuist daarna naar de Tjotterlaan 11. De nieuwe Elif-school is onderdeel van Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH). De school wil het liefste in Poelenburg of Peldersveld maar dat is […]

» Lees meer

Vier islamitische scholen gepland in Zaanstad, B&W adviseert negatief

In 2021 zijn er vier aanvragen voor het stichten van islamitische scholen in Zaanstad ingediend: drie basisscholen en één middelbare school. De gemeente Zaanstad heeft voor alle aanvragen een negatieve zienswijze afgegeven bij het ministerie van OCW. Volgens de gemeente willen de islamitische schoolbesturen niet in overleg met de gemeente. Tot 1 februari van dit jaar moesten de aanvragen bij […]

» Lees meer

Opnieuw plannen islamitische school Zaandam

De Stichting Islamitisch basisonderwijs Amsterdam (IBA) wil per 1 augustus 2022 een school op islamitische grondslag in Zaandam beginnen. De Stichting heeft een verzoek aan Zaanstad gestuurd om in het Plan van Scholen te worden opgenomen. Een nieuwe basisschool kan alleen in aanmerking komen voor bekostiging door het Rijk (en vervolgens ook zorgplicht van de gemeente) als deze onderdeel uitmaakt […]

» Lees meer

Geen nieuwbouw voor IBS De Roos

B&W van Zaanstad hebben de aanvraag voor nieuwbouw van de islamitische basisschool De Roos aan de Zuidervaart 2b in Zaandam afgewezen. De Roos is volgens de gemeente inderdaad “gehuisvest in een oud gebouw, waarvan al is vastgesteld dat onderhoud noodzakelijk is” maar er is te veel “onduidelijkheid rondom de onderhoudsinvesteringen en de bouwtechnische staat van het schoolgebouw”. De Stichting islamitisch […]

» Lees meer

Burgemeester Faber in gesprek met ouders en De Roos

Momenteel vindt in het stadhuis van Zaanstad het gesprek plaats tussen de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) en de vier ouders die zich structureel negatief uitlieten over de Zaandamse islamitische basisschool De Roos. In het kort geding dat afgelopen vrijdag diende kwamen de partijen overeen dat ze eerst met elkaar om de tafel gaan zitten om te praten. De wens […]

» Lees meer

Zaanstad en SIOZ botsen over De Roos

De gemeente Zaanstad en het bestuur van islamitische basisschool De Roos staan loodrecht tegenover elkaar: wel of geen nieuwe islamitische basisschool in Zaanstad? En wat gebeurt er als De Roos weigert te verhuizen? Vanavond staat de zaak op de agenda in het Zaans Beraad. M. Derin (Voorzitter College van Bestuur van SIOZ) spreekt in namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad […]

» Lees meer

Geen tweede Islamitische basisschool in Zaanstad

De Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om een tweede basisschool – naast De Roos – in Zaanstad te vestigen. Het college van B&W wil de aanvraag weigeren omdat ze niet denkt dat de nieuwe school tussen het 5e en 20e jaar na aanvang van de bekostiging tenminste 288 leerlingen zal tellen. Om een school […]

» Lees meer