Zaanstad en SIOZ botsen over De Roos

De gemeente Zaanstad en het bestuur van islamitische basisschool De Roos staan loodrecht tegenover elkaar: wel of geen nieuwe islamitische basisschool in Zaanstad?

En wat gebeurt er als De Roos weigert te verhuizen?

Vanavond staat de zaak op de agenda in het Zaans Beraad. M. Derin (Voorzitter College van Bestuur van SIOZ) spreekt in namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ).

De islamitische basisschool De Roos barst uit haar voegen. Voor het komend jaar wordt een groei tot ver boven de 400 leerlingen verwacht. Kinderen zijn gehuisvest in noodlokalen die moeten worden gesloopt. De buurt zucht onder de verkeersoverlast.

Het bestuur van De Roos, de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ), had daarvoor een oplossing op langere termijn. Er moest een tweede islamitische school in Zaanstad komen. Op korte termijn wilde het bestuur wel naar noodlokalen met een deel van de kinderen.

De Windroos en Kleurenpracht

Over dat laatste bereikte de stichting ook overeenstemming met de gemeente. Een locatie aan de Jachtenlaan werd afgewezen, maar verhuizing naar vier tijdelijke lokalen van De Windroos en Kleurenpracht werd geaccepteerd. De Stichting wilde ruim 20 aanpassingen bij die locaties.

De gemeente zegde toe die vrijwel allemaal te realiseren. Behalve een aanpassing aan toiletdeuren en het ventilatiesysteem. Als ze dat zouden doen, zou elke school aanspraak kunnen maken op zo’n verbouwing en dat zou enorm in de papieren lopen.

De noodlokalen aan het Zuiderven, op het schoolplein van de hoofdvestiging die aan de Zuidervaart en De Weer ligt, worden deze zomer gesloopt. Voor het komend schooljaar is er geen vergunning voor de noodlokalen.

Het leek allemaal goed te gaan totdat de gemeente de aanvraag voor een tweede Zaanse islamitische basisschool in Zaanstad afwees. De berekeningen die SIOZ had geleverd om aan te tonen dat zo’n school levensvatbaar was, klopten niet volgens de gemeente.

Advieskosten

Bij de SIOZ zijn ze het daar uiteraard niet mee eens. En om de druk op de gemeente op te voeren, kondigde het bestuur aan nu niet meer te willen verhuizen. De gemeente moet eerst de aanpassingen aan de toiletdeuren en het ventilatiesysteem uit laten voeren op haar kosten, vindt SIOZ.

En ze kwamen met een extra eis: Zaanstad moet de advieskosten betalen die SIOZ heeft gemaakt voor de aanvraag voor de tweede islamitische basisschool. Ze hebben namelijk een gespecialiseerd bureau de opdracht gegeven om dat onderzoek uit te voeren en de aanvraag te schrijven.

Daar heeft Zaanstad helemaal geen zin in. Dat soort kosten moet het Stichtingsbestuur zelf betalen, net als de extra verbouwingskosten. Daar krijgen ze namelijk geld van het ministerie voor.

Onder druk zetten

Maar Zaanstad gaat nu toch de verbouwing op eigen kosten uitvoeren en zegt die kosten weer te gaan verhalen op het SIOZ.

Aanleiding voor een interessante discussie vanavond: gaat De Roos verhuizen? Probeert SIOZ de gemeente onder druk te zetten door geld te eisen voor dingen die de gemeente niet kan betalen? Gaan ze dat geld terugbetalen?

Vanavond om 19:00 is de inspreekronde – aanmelden via griffie@zaanstad.nl – en om 20:30 de behandeling van de zaak.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Rienk Spiekstra

  De discussie vanavond gaat alleen over de aanvraag tot het oprichten van een tweede islamitische school van SIOZ. Hoe dat moet staat in de wet. Hoe de gemeente dat moet beoordelen ligt ook strak in regels en criteria vast. Over de vraag of aan die regels en criteria wordt voldaan gaat vanavond de discussie. De vraag of de huidige Islamitische school De Roos ter vervanging van de noodlokalen gebruik kan en wil maken van lokalen in een of meer andere scholen staat daar los van. Dat is een andere discussie op grond van andere wetten en via andere procedures.

  • De Orkaan

   @Rienk
   Die relatie wordt niet door ons gelegd maar door SIOZ zelf. De kosten die zij voor de aanvraag van een tweede school hebben gemaakt willen ze vergoed krijgen van de gemeente, anders dreigen ze niet te verhuizen. SIOZ heeft door deze actie de twee zaken aan elkaar verbonden.

   • Mark van

    Zaken kunnen inderaaadniet meer los worden gezien

   • M.Kat

    Deze punten kunnen niet meer los van elkaar worden gezien. Het hangt wel degelijk samen.
    Het gaat erom dat de huidige 400 leerlingen te veel zijn voor de huidige locatie en de ouders/kinderen en de buurt daar hinder van ondervinden. Zowel aanvraag nieuwe school als gebruik van extra tijdelijke ruimte gaat om uitbreiding.Er is noodzaak voor extra ruimte alleen is de noodzaak groot genoeg voor een extra school? Volgende week donderdag verder.

 • Barend

  Nog een andere discussie: ben al van jongs af aan tegen aparte (geloofs)scholen. De evangelische is altijd een doorn in mijn ogen geweest, laat staan de islamitische. En juist deze laatste is de laatste jaren ook negatief in het nieuws geweest. Tel daar de non-integratie bij op, die voortkomt door geloofsscholen. Wat is ook alweer polarisatie?

  • Hans Kuyper

   Op welke manier is De Roos de laatste tijd negatief in het nieuws, afgezien van de verkeersproblemen die zich helaas bij veel scholen voordoen? Ik zie aan de cijfers dat het een prima school is, met een meer dan gemiddelde uitstroom naar havo/vwo. Maar misschien heb jij andere bronnen?

 • Harry janssen

  Met alle goede bedoelingen op lokaal niveau de huidige geo-politieke ontwikkelingen geven aan dat Islam en democratie elkaar zo goed als uitsluiten. Er wordt gedaan alsof de Islam een andere zuil is zoals de katholieke en protestantse maar dat klopt niet. De oorspronkelijke zuilen droegen wel gezamenlijk een dak waaronder men elkaar gevonden had. Bij Islam is hier geen sprake het is meegekomen met de reiskoffer en heeft totaal geen binding of roots hier. Daarentegen wil het wel gebruik maken van de verworven rechten waar anderen eeuwen voor gevochten hebben zonder het onderliggende basisprincipe scheiding Kerk staat te erkennen. Vrijheid van godsdienst is daar een afgeleide van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *