De gemeente Zaanstad en het bestuur van islamitische basisschool De Roos staan loodrecht tegenover elkaar: wel of geen nieuwe islamitische basisschool in Zaanstad?

En wat gebeurt er als De Roos weigert te verhuizen?

Vanavond staat de zaak op de agenda in het Zaans Beraad. M. Derin (Voorzitter College van Bestuur van SIOZ) spreekt in namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ).

De islamitische basisschool De Roos barst uit haar voegen. Voor het komend jaar wordt een groei tot ver boven de 400 leerlingen verwacht. Kinderen zijn gehuisvest in noodlokalen die moeten worden gesloopt. De buurt zucht onder de verkeersoverlast.

Het bestuur van De Roos, de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ), had daarvoor een oplossing op langere termijn. Er moest een tweede islamitische school in Zaanstad komen. Op korte termijn wilde het bestuur wel naar noodlokalen met een deel van de kinderen.

De Windroos en Kleurenpracht

Over dat laatste bereikte de stichting ook overeenstemming met de gemeente. Een locatie aan de Jachtenlaan werd afgewezen, maar verhuizing naar vier tijdelijke lokalen van De Windroos en Kleurenpracht werd geaccepteerd. De Stichting wilde ruim 20 aanpassingen bij die locaties.

De gemeente zegde toe die vrijwel allemaal te realiseren. Behalve een aanpassing aan toiletdeuren en het ventilatiesysteem. Als ze dat zouden doen, zou elke school aanspraak kunnen maken op zo’n verbouwing en dat zou enorm in de papieren lopen.

De noodlokalen aan het Zuiderven, op het schoolplein van de hoofdvestiging die aan de Zuidervaart en De Weer ligt, worden deze zomer gesloopt. Voor het komend schooljaar is er geen vergunning voor de noodlokalen.

Het leek allemaal goed te gaan totdat de gemeente de aanvraag voor een tweede Zaanse islamitische basisschool in Zaanstad afwees. De berekeningen die SIOZ had geleverd om aan te tonen dat zo’n school levensvatbaar was, klopten niet volgens de gemeente.

Advieskosten

Bij de SIOZ zijn ze het daar uiteraard niet mee eens. En om de druk op de gemeente op te voeren, kondigde het bestuur aan nu niet meer te willen verhuizen. De gemeente moet eerst de aanpassingen aan de toiletdeuren en het ventilatiesysteem uit laten voeren op haar kosten, vindt SIOZ.

En ze kwamen met een extra eis: Zaanstad moet de advieskosten betalen die SIOZ heeft gemaakt voor de aanvraag voor de tweede islamitische basisschool. Ze hebben namelijk een gespecialiseerd bureau de opdracht gegeven om dat onderzoek uit te voeren en de aanvraag te schrijven.

Daar heeft Zaanstad helemaal geen zin in. Dat soort kosten moet het Stichtingsbestuur zelf betalen, net als de extra verbouwingskosten. Daar krijgen ze namelijk geld van het ministerie voor.

Onder druk zetten

Maar Zaanstad gaat nu toch de verbouwing op eigen kosten uitvoeren en zegt die kosten weer te gaan verhalen op het SIOZ.

Aanleiding voor een interessante discussie vanavond: gaat De Roos verhuizen? Probeert SIOZ de gemeente onder druk te zetten door geld te eisen voor dingen die de gemeente niet kan betalen? Gaan ze dat geld terugbetalen?

Vanavond om 19:00 is de inspreekronde – aanmelden via griffie@zaanstad.nl – en om 20:30 de behandeling van de zaak.