Cultuurcluster-motie ‘aangehouden’ (en wat spraken Zaanstad en NS af?)

Tot diep in de nacht wist de gemeenteraad van Zaanstad het debat over een motie om de stekker uit het Cultuurcluster te trekken te rekken om vervolgens niet over de motie te stemmen. Indiener Harrie van der Laan (POV) hielde de motie aan, “maar hij blijft hangen boven de markt”.

Het doemscenario dat “we nog vier jaar praten over het Cultuurcluster” (Ruud Pauw, ROSA) begint zich toch langzamerhand op te dringen.

Burgemeester Hamming ontraadde het aannemen van de motie met klem, het zou juridisch onmogelijk zijn omdat er al een referendum gepland is: “u heeft besloten om het op te schorten en de bevolking aan het woord laten, dan kunnen we nu niet gaan stoppen.”

Ook Ruud Pauw had er weinig zin in en ging mee in de zienswijze van Hamming: “als die motie er na het referendum had gelegen had ik gezegd ‘prima moet je doen’ als dat je conclusie is na het referendum.”

Van der Laan dacht dat de motie toch kon worden ingediend omdat de raad elk besluit zou kunnen terugdraaien, maar besloot na schorsing de motie aan te houden. Bijkomend probleempje voor de indieners was dat er net als op 8 mei toen de motie al zou worden ingediend geen meerderheid was (zelfs niet met ROSA), PVV’er Koert Calkhoven was afwezig.

Wordt vervolgd…

Geheime stukken

Vorige week is, na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur van Kultuurklutser Jan de Bruin, de geheimhouding van de afspraken tussen Zaanstad en de NS over het Cultuurcluster opgeheven. Na een weekje namen en bedragen weglakken is het contract online gezet. Wat staat daarin?

In ieder geval een schetsontwerp van het Cultuurcluster van Soeters en Van Eldonk (boven).

De overeenkomst wordt op 3 september 2013 ondertekend door Zaanstad (wethouder Robert Linnekamp) en de NS. De afspraken zijn terug te voeren op afspraken uit 2004 over een “Bibliotheek, Fitness, Station en Openbare ruimte (de Spooroverbouwing) en het Kiss & Ride-platform, Fietsenstallingen en fietswinkel, Woningenspoorstrook, Kantoortoren (Figaro)”.

In 2011 wijzigen de plannen: geen fitnesscentrum maar een vergadercentrum op de bibliotheek terwijl onderzoek naar een alternatieve functie voor de bibliotheek / vergadercentrum uitwees dat een cultuurcluster “een goed alternatief” was.

Mediation

Omdat de partijen er niet uitkwamen is in december 2011 besloten om een mediation-traject aan te gaan. Eind 2012 is de mediation beëindigd, er is overeenstemming over de ontwikkeling en realisatie van de Spooroverbouwing en Figaro. De NS en en de gemeenteraad van Zaanstad stemmen in met het bereikte resultaat.

Zaanstad belooft de NS vervolgens geld te betalen na conflicten over de bouw van het stadhuis. Die bedragen zijn onzichtbaar gemaakt maar destijds waren ze gewoon openbaar (€ 1,6 miljoen voor meerwerk en laten vallen van een claim van € 2,4 die al in de boeken was opgenomen).

De NS belooft de spooroverbouwing te bouwen terwijl Zaanstad het Cultuurcluster ontwikkelt.

Het project Cultuurcluster wordt door GZ voor eigen rekening en risico ontwikkeld en gerealiseerd (en dan is er iets weggelakt… geen naam? geen bedrag maar een hele passage.)

Als één van de beide partijen de afspraken niet nakomt is “de wettelijke regeling omtrent tekortschieten in de nakoming van verbintenissen van toepassing.”

Is dat een mogelijke claim? Dat zou best eens kunnen.

De bijlage “Wie doet wat” (11 december 2012) is geheel weggelakt, en dat is natuurlijk jammer.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *