De gemeenteraad van Zaanstad moet zich nog uitspreken over het ondernemersfonds, maar bij Stadshart Zaandam en Stad aan de Zaan wordt de indruk gewekt dat de komst van zo’n fonds een gelopen race is.

In 2016 werd een plan voor een ondernemersfonds ingediend dat werd teruggestuurd door B&W, het college had  “een goed gevoel bij de basiscontouren, maar zag ook aandachtspunten die om nadere uitwerking vragen.”

Zo is het niet duidelijk wat het fonds betekent voor ondernemingen in de cultuur-, onderwijs-, sport-, zorg en agrarische sector. Ook culturele instellingen, ziekenhuizen en klinieken, sportclubs en kerken moeten meebetalen.

Stad aan de Zaan schrijft over het “Het nieuwe Zaanse Ondernemersfonds” alsof het al bestaat:

Het nieuwe Zaanse Ondernemersfonds zal 12% beschikbaar stellen voor sociaal/maatschappelijke en culturele initiatieven. Samenwerking bij de inzet van het ondernemersfonds kan vanuit Stad aan de Zaan worden nagestreefd.

Stadshart Zaandam is iets voorzichtiger maar kondigt wel aan dat de vrijwillige bijdrage volgend jaar “naar verwachting” wordt omgezet in een verplichte.

In aanloop naar het verplichte ondernemersfonds dat naar verwachting per 2017 in werking gaat, sturen wij u binnenkort weer de facturen voor de vrijwillige bijdrage voor 2016.

Het is kennelijk al in kannen en kruiken. Daar zal de gemeenteraad vreemd van opkijken, zij beslissen daar namelijk over.

Aanvullende rapportage

De initiatiefgroep voor het ondernemersfonds heeft in januari 2016 een aanvullende rapportage aan B&W gestuurd. Dit voorstel wordt beoordeeld door de gemeenteraad. Bij een positief besluit kan het fonds op 1 januari 2017 worden ingevoerd.

De Orkaan heeft bij de gemeente geïnformeerd naar die “aanvullende rapportage”. In het Raads-Informatie-Systeem (RIS) is dat niet te vinden.

Eind februari maakten we op uit berichten van het Zaans Ondernemers Netwerk dat de “aanvullende rapportage” inderdaad naar de gemeente was gestuurd. Bij Martin Vermeulen, de woordvoerder van wethouder Dennis Straat, vroegen we om dat document.

Vermeulen:

Het stuk komt weer aan de orde tijdens het eerste stafoverleg Economische Zaken na de voorjaarsvakantie, begin maart. De stukken ter voorbereiding op stafvergaderingen staan niet in RIS. Wellicht kunnen je bronnen vanuit ZON je nader infomeren.

Dat klopt, maar de vraag was niet waarom het niet in RIS stond, maar of wij het stuk mochten inzien. Bij ZON verwees Jantine Konijn ons weer naar de gemeente, zij wilde het niet geven.

Dus nog maar eens bij Vermeulen geïnformeerd. Die herhaalt zijn suggestie (vragen bij ZON, die het niet geeft) en gaat uitleggen dat het een stuk van de ondernemersverenigingen is (wat we al wisten) en wat een ondernemersfonds is (wat we ook al wisten) en dat de gemeente het niet openbaar gaat maken.

Wat jouw vraag betreft heb ik nog verder navraag gedaan. Het is geen voorstel van de gemeente, maar een initiatief van ondernemers(verenigingen) in Zaanstad om een ondernemersfonds op te zetten waarbij volgens hun plannen de ozb verhoogd zou moeten worden. De gemeente zal hierbij, als het plan doorgaat, slechts faciliteren door aanpassing van ozb. Een en ander wordt nu nog ambtelijk getoetst voordat het in later stadium naar B&W gaat, waarschijnlijk medio april. Ik verzoek je gezien het voorgaande daarom gewoon bij de initiatiefnemer de stukken op te vragen. Dat is het meest voor de hand liggend.

Zoveel geheimzinnigheid wordt ons teveel. Dus maar een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend.

wob verzoek ondernemersfonds

Eerder schreef De Orkaan over de voor- en nadelen van het Ondernemersfonds.