Uitgeest en Heemskerk profiteren het meest van de ‘gekromde nachtnadering’ van vliegtuigen die ’s nachts op de Polderbaan van Schiphol landen. Maar de nieuwe route is opgeschoven richting Westknollendam, Wormerveer, Assendelft en Krommenie.

In rapport van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) blijkt dat de gemiddelde afstand van de dalende vliegtuigen bij Westknollendam is afgenomen van circa 3.400 meter tot circa 3.000 meter. In Krommenie was de afstand circa 1.520 meter en is na de ingreep 1.170 meter. Voor Assendelft zijn geen afstanden gegeven maar op het kaartje in het rapport is te zien dat de nieuwe route dichterbij Assendelft-Noord ligt dan de oude.

Voor Krommenie en Westknollendam zijn geen geluidsmetingen gedaan, wel in Assendelft.

Bij meetpunt 38 (kaartje onder) zijn in de nieuwe situatie ruim zes procent meer vliegtuigpassages geregistreerd dan in de oude situatie die boven de ‘drempelwaarde’ van het meetstation uitkomen. Voor de invoering van de gekromde nachtnadering haalde 32,6 procent van de vluchten de drempelwaarde van meetpost, na invoering was die 38,8 procent. De gemiddelde piekbelasting per vlucht is lager geworden, die ging van 60 dB naar 59,5 dB.

Bij het andere meetpunt (21, Assendelft-Zuid) zijn minder vliegtuigpassages geregistreerd die de drempelwaarde haalden. Vóór invoering van de gekromde nachtnadering waren dat er 22,7 procent van het totaal aantal vluchten, na invoering nog 19,9 procent. De gemiddelde piekbelasting per vlucht ging van 61,3 dB naar 61 dB.

Circa 77 procent van de vluchten maakte tijdens de onderzoeksperiode gebruik van de nieuwe ‘kromme’ route.

Oranje is de nieuwe gekromde baan, paars de oude route.

Door Piet Bakker. Bronnen: rapport VLNL en eerder nieuws op De Orkaan. Kaartjes uit VLNL-rapport.