De gemeenteraad is het hoogste gezag in een gemeente. Ook in Oostzaan.

Daarom was het op 31 augustus van dit jaar verrassend dat VVD-wethouder Rosemarijn Dral een besluit van de gemeenteraad naast zich neerlegde. Het college had een omgevingsvisie ontworpen dat de raad zo slecht vond, dat ze zelf met een document op de proppen kwam: Omgevingsvisie 2.0. Deze visie zou moeten worden aangehouden als leidraad voor de toekomstige inrichting van de gemeente. 

Wethouder Dral vertelde dat besluit van de raad (amendement) niet te kunnen uitvoeren omdat dat ‘wettelijk onmogelijk’ zou zijn. Burgemeester Polak besloot daarop te onderzoeken of dat klopte. En hij zou navragen bij de commissaris van de Koning of de beslissing van de raad vernietigd kon worden. 

Voor zover wij weten is de burgemeester niet met zijn verneemstok langs de commissaris van de Koning (Arthur van Dijk) geweest, wel is de zaak voorgelegd aan een ‘onafhankelijk juridisch adviseur’. Deze adviseur stelt dat het besluit van de raad uit te voeren is, maar ‘niet zonder meer.’ 

De ontwerp-omgevingsvisie 2.0 moet bekeken kunnen worden zodat iedereen daar zijn/haar zienswijze op kan geven: 

‘Dit duurt 6 weken en daarna moeten de reacties verwerkt worden. Daardoor kan de omgevingsvisie niet op 8 november worden vastgesteld.’

Het persbericht dat wij dinsdag binnenkregen van Oostzaan verbaasde ons. De kop luidde: 

‘College Oostzaan volgt juiste procedure ontwerp-omgevingsvisie’. 

En dat klopt vast, maar als het college na de vergadering van 31 augustus de procedure had gevolgd, dan was de periode van 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie 2.0 in te zien was geweest, volgende week al afgelopen. En dan was er nog ruim de tijd om reacties te verwerken voor 8 november. 

We bellen met Noah van Dansik van GroenLinks (een van de opstellers van de visie 2.0). Zij zegt verbaasd te zijn over het persbericht: 

‘Juist deze burgemeester kwam met het voorstel om verschillen van inzicht te uiten in de raadszaal en niet via de pers of via sociale media. We zijn verbaasd en onaangenaam verrast.’ 

De vertraging noemt ze onnodig maar ook kwalijk: 

Het College heeft enorm geblunderd. Het besluit van de raad was gewoon rechtsgeldig. Het komt niet voor vernietiging in aanmerking. We zijn natuurlijk blij dat de raad gelijk heeft gekregen. We staat achter de Visie 2.0 en het college kan er niet meer omheen. We zouden graag zien dat er nu naar gehandeld wordt.’

GroenLinks beraadt zich nog op een passende reactie.