GroenLinks Oostzaan: ‘College heeft enorm geblunderd’

De gemeenteraad is het hoogste gezag in een gemeente. Ook in Oostzaan.

Daarom was het op 31 augustus van dit jaar verrassend dat VVD-wethouder Rosemarijn Dral een besluit van de gemeenteraad naast zich neerlegde. Het college had een omgevingsvisie ontworpen dat de raad zo slecht vond, dat ze zelf met een document op de proppen kwam: Omgevingsvisie 2.0. Deze visie zou moeten worden aangehouden als leidraad voor de toekomstige inrichting van de gemeente. 

Wethouder Dral vertelde dat besluit van de raad (amendement) niet te kunnen uitvoeren omdat dat ‘wettelijk onmogelijk’ zou zijn. Burgemeester Polak besloot daarop te onderzoeken of dat klopte. En hij zou navragen bij de commissaris van de Koning of de beslissing van de raad vernietigd kon worden. 

Voor zover wij weten is de burgemeester niet met zijn verneemstok langs de commissaris van de Koning (Arthur van Dijk) geweest, wel is de zaak voorgelegd aan een ‘onafhankelijk juridisch adviseur’. Deze adviseur stelt dat het besluit van de raad uit te voeren is, maar ‘niet zonder meer.’ 

De ontwerp-omgevingsvisie 2.0 moet bekeken kunnen worden zodat iedereen daar zijn/haar zienswijze op kan geven: 

‘Dit duurt 6 weken en daarna moeten de reacties verwerkt worden. Daardoor kan de omgevingsvisie niet op 8 november worden vastgesteld.’

Het persbericht dat wij dinsdag binnenkregen van Oostzaan verbaasde ons. De kop luidde: 

‘College Oostzaan volgt juiste procedure ontwerp-omgevingsvisie’. 

En dat klopt vast, maar als het college na de vergadering van 31 augustus de procedure had gevolgd, dan was de periode van 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie 2.0 in te zien was geweest, volgende week al afgelopen. En dan was er nog ruim de tijd om reacties te verwerken voor 8 november. 

We bellen met Noah van Dansik van GroenLinks (een van de opstellers van de visie 2.0). Zij zegt verbaasd te zijn over het persbericht: 

‘Juist deze burgemeester kwam met het voorstel om verschillen van inzicht te uiten in de raadszaal en niet via de pers of via sociale media. We zijn verbaasd en onaangenaam verrast.’ 

De vertraging noemt ze onnodig maar ook kwalijk: 

Het College heeft enorm geblunderd. Het besluit van de raad was gewoon rechtsgeldig. Het komt niet voor vernietiging in aanmerking. We zijn natuurlijk blij dat de raad gelijk heeft gekregen. We staat achter de Visie 2.0 en het college kan er niet meer omheen. We zouden graag zien dat er nu naar gehandeld wordt.’

GroenLinks beraadt zich nog op een passende reactie. 

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Dirk Marinus Sr

  Vertragingstaktiek redt natuur in het Twiske…

 • Louis Dirksen

  Hier past slechts een motie van….treurnis, afkeuring, wantrouwen.? Vul maar in

  Opmerkelijk hoe snel de nieuwe bestuurscultuurin Oostzaan is doorgedrongen of was het toch de oude?
  Raad, u als hoogste orgaan kan doen wat u wilt. U heeft helemaal gelijk, maar vandaag doen we het zo…..Schijnt de mening van het College, inclusief GL wethouder.

  Wat de juridisch adviseur meedeelde is niets nieuws. Zo ging het al toen ik 40 jaar terug in de Raad kwam en zo gaat het nog steeds. Streekplan en bestemmingsplan heette dat toen, al dan niet aangevuld met een Structuurnota. Ieder Raadslid kon het dromen, met name artikel 19 WRO. Maar dat laatste is voor de fijnproevers.

  Waarom de Raad en College hier een advocaat voor nodig hebben is mij een raadsel.
  Ontbeert men in de bestuursburcht aan het Kerkplein de basiskunde Openbaar bestuur of koopt men de eigen mening of dito ruggengraat liever bij een advocaat.?

  En de gemeenteraadsverkiezingen, zij komen nader………

  • Eelco Taams

   Het is raadzaam het Raadsbericht over deze kwestie goed te lezen. Als dat bericht feitelijk juist is, heeft juist GroenLinks enorm geblunderd en lijkt de reactie van de Noah van Dansik op een vlucht vooruit.
   Natuurlijk mag de raad amendementen vaststellen, maar dat garandeert niet dat de besluiten uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld als je een nieuwe omgevingsvisie vaststelt terwijl de wettelijke zienswijzeprocedure voor het concept nog open staat. GroenLinks heeft geblunderd door hun amendement Omgevingsvisie 2.0 op het verkeerde moment te agenderen. Dat had gemoeten bij de behandeling in november, nadat zienswijzen en reactienota zijn afgerond. Door de actie van GroenLinks is onnodig vertraging opgelopen.

   Ook blijkt uit het Raadsbericht dat de motie van wantrouwen die tegen wethouder Dral was ingediend door D66 en CDA en die werd gesteund door Noah van Dansik volstrekt onterecht was. Je kunt een omgevingsvisie niet vaststellen en uitvoeren terwijl de inspraak nog open staat.

  • Anja Visser

   De partijen CDA, D66 en Groen Links hadden geen advocaat nodig. Dit is gewoon verkwisting van gemeenschapsgeld. De drie partijen wisten heel goed wat hun te doen stond. Het college ging zijn eigen weg.

 • Dirk Marinus Sr

  Linksom of rechtsom het Twiske blijft lekker groen…

  • Siefko Julius

   Eelco Taans haalt helaas net als het College het participatie traject en het raadstraject door elkaar.
   De eerste misser van het college was om beide trajecten gelijktijdig te starten door het concept voor zienswijzen ter inzage te leggen en de raad een raadsbesluit voor te leggen.
   En door dat laatste kreeg de raad het wettelijk recht van amendement.
   Vooraf was door de indieners juridisch getoetst of een aangenomen amendement rechtsgeldig zou zijn. Het antwoord was klip en klaar “JA”.
   Het amendement werd aangenomen en het college had toen maar 1 ding te doen, het amendement uitvoeren.
   Omdat de wethouder dat niet wilde omdat het wettelijk niet kon – onzin zoals nu ook de juristen van het college concluderen – was een motie van wantrouwen helaas het logische vervolg.

   Als het college na 31 augustus het amendement had uitgevoerd en het Ontwerp Omgevingsvisie 2.0 had vrijgegeven voor zienswijzen was heel wat tijd, energie en geld bespaart!

 • Siefko Julius

  Het lijkt D66 een goede zaak om over deze kwestie een debat in de Raad te voeren. Dat lijkt ons bij uitstek de plaats om met het College en de raadsleden het debat te voeren. Wordt vervolgd … in de Raad.

 • Louis Dirksen

  Vroeger hadden we bij OSV een Oostzaanse supporter diel langs de lijn brulde als de zoveelste tegenstander op onoverbrugbare achterstand was geplaatst: Ze weten het niet meer…

  Nooit gedacht dat deze kreet toepasbaar zou zijn in de Raadszaal van onze fraaie dorp…….

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *