GroenLinks is het niet eens met de interpretatie van VVD-leider Gerard Ram van het mislukken van de coalitie-onderhandelingen.

De partij zegt zich niet te herkennen in de tekst en zich juist ‘constructief’ te hebben opgesteld. GroenLinks wacht het verslag van informateurs Eric van den Burg (VVD) en Zita Pels (GroenLinks) af voordat ze inhoudelijk wil reageren op de beschuldigingen van de VVD.

Volgens Gerard Ram van de VVD is het stranden van de gesprekken te wijten aan de “onduidelijke opstelling” van GroenLinks die met ideeën kwam “die niet stroken met de breed gedeelde uitkomsten van de verkennings- en informatiefase”, de partij is “onverantwoordelijk” bezig en “bruuskeert” andere partijen.

De reactie van GroenLinks:

“Met grote verbazing hebben wij op vrijdag 27 april een brief ontvangen van de VVD over de coalitievorming. In de brief staat onder andere dat GroenLinks ‘de deur heeft dichtgegooid’, zich ‘onverantwoordelijk gedraagt’ en kiest ‘voor het bruuskeren van andere partijen.’

Wij herkennen ons absoluut niet in deze woorden. Integendeel: sinds het duidingsdebat op 23 maart hebben wij ons constructief opgesteld. Wij hebben consequent laten weten dat er een verbindende coalitie moet worden gesmeed tussen rechts en links, waarin ruimte is voor een groen en sociaal geluid. Ook hebben we steeds helder en consequent gecommuniceerd over onze voorkeuren en voorbehouden.

Sinds maandag 23 april hebben de informateurs Eric Van den Burg (VVD) en Zita Pels (GroenLinks) gesprekken gevoerd met verschillende partijen en verschillende combinaties. Wij wachten vooralsnog hun verslag af alvorens verder inhoudelijk te reageren op het vastgelopen formatieproces. Wel hebben we naar aanleiding van de mail van de VVD een korte reactie gestuurd naar de formerende partijen, waarin we onze verbazing over de gang van zaken hebben uitgesproken.

GroenLinks is nog steeds bereid een bijdrage te leveren aan een evenwichtige combinatie van partijen die rechts en links met elkaar verbindt en waarin ruimte is voor een groen en sociaal geluid. Wij roepen andere partijen op om ook voor de dialoog te blijven kiezen.”