GroenZaans: Geen Roundup maar duizendknoop uitrukken

De plannen van Zaanstad om het woeker-onkruid Japanse duizendknoop uit te roeien met het omstreden chemische bestrijdingsmiddel Roundup krijgt weinig steun.

GroenLinks, ROSA en de PvdD hebben kritische vragen gesteld. Op de Facebook-pagina GroenZaans hebben zich vrijwilligers aangemeld om de planten op milieuvriendelijke manier te bestrijden.

De Japanse duizendknoop komt op 45 plaatsen in Zaanstad voor, onder andere op ‘De Belt’ in Zaandam (achter het station). De kosten voor de bestrijding in 2018 zijn opgelopen tot € 150.000. Bestrijding met Roundup zou op € 40.000 per jaar neerkomen.

Sinds 2015 is het op openbare plaatsen verboden om Roundup te gebruiken. Het middel is omstreden omdat het kankerverwekkend zou zijn en schadelijk voor andere gewassen is. In de EU is in 2017 het middel nog 5 jaar toegelaten.

Volgens Zaanstad is Roundup (glyfosaat) noodzakelijk omdat de resultaten van natuurvriendelijk bestrijden nihil zijn. Het is geprobeerd door schapenbegrazing en maaien. In 2017 en 2018 is geeëxperimenteerd met het injecteren van heet water in de bodem om de wortels te doden. De plant handmatig bestrijden door uitsteken en/of uittrekken is volgens de gemeente “zwaar en secuur werk en daarom geen serieuze optie om de plant te bestrijden.”

Kosteneffectief

Het college wil “bij wijze van uitzondering” de plant bestrijden met Roundup. Volgens Zaanstad wijst onderzoek van de stichting Probos en de Universiteit Wageningen uit bestrijding van Japanse duizendknoop met glyfosaat het meest kosteneffectief is. Het wordt op de website van de universiteit als ‘redelijk’ effectief omschreven.

GroenLinks, ROSA en de PvdD zijn tegen het gebruik van Roundup. Zij beschuldigen het college van een verkeerde voorstelling van zaken. In de brief van de gemeente staat:

“vrijwilligers van het ZNMC [Zaans Natuur- en Milieucentrum] en het Milieu Kontaktbeheer Zaanstad zien de Japanse duizendknoop als een bedreiging voor de biodiversiteit. Zij erkennen dat de plant alleen met glyfosaat bestreden kan worden en stemmen in met een beleidswijziging.”

Volgens de vragenstellers hebben de natuurorganisaties dat nooit ‘erkend’. In Dagblad Zaanstreek zegt de gemeente dat het om Loek Vlaanderen van KMZ zou gaan. Dat valt niet te controleren omdat Vlaanderen eind maart is overleden. Ook het verhaal dat Monique Zonneveld namens KMZ ingestemd zou hebben moet op een fabeltje berusten. Op Facebook schrijft ze:

“Weg met Roundup. Is kankerverwekkend, slecht voor ons grondwater en veroorzaker van de achteruitgang van de dieren en insecten in Nederland.”

Volgens Zonneveld is KMZ faliekant tegen het gebruik van Roundup:

“Kontakt Milieubeheer Zaanstreek vindt dat er geen Glyfosaat (RoundUp) ingezet moet worden in onze gemeente.
Het is enorm giftig en zorgt voor enorme langdurige vervuiling van bodem en (oppervlakte)water.”

Door de gemeente zou overigens in 2018 al een ‘Plan Exotenbestrijding’ gemaakt worden. Dat is nooit gebeurd.

Doodtreiteren

GroenLinks, ROSA en de PvdD stellen ook dat de gemeente de conclusies van Probos onjuist weergeeft:

“In het rapport van de stichting Probos ‘Praktijkproef bestrijding Japanse duizendknoop’ staat op blz. 9 dat ‘wanneer de kosten afgezet worden tegen de absolute effectiviteit van de bestrijding, de methoden uittrekken en maandelijks maaien het meest kosteneffectief zijn’. Waarom zeggen B&W dan In de raadsinformatiebrief dat volgens Stichting Probos bestrijding met glyfosaat het meest kosteneffectief zou zijn?”

Op de Facebook-pagina GroenZaans wordt de suggestie gedaan om samen met bijvoorbeeld Werkom de bestrijding van deze exoten aan te pakken. Dat zou dus door maaien en uitrekken – samen met vrijwilligers – gedaan kunnen worden: “Misschien een actie zoals al met zwerfvuil gebeurt. Japanse-knoop-estafette naast de zwefvuilestafette.”

ROSA’s Hans Kuyper ondersteunde dat idee:

“Het gaat om 45 locaties. Onder de aanhang van GL, PvdD, ROSA en GROENzaans moeten toch genoeg vrijwilligers te vinden zijn? Als de gemeente via Werkom de struiken weghaalt, kunnen die vrijwilligers de nazorg doen. Je moet die duizendknoop namelijk ‘doodtreiteren’.”

Zo’n actie is eerder in de Kalverpolder uitgevoerd om de berenklauw te bestrijden.

Deel dit artikel:

20 reacties

 • Sam Huisman

  Wat een rotplant. Ik kom wel spitten.

 • Bernhard Boot

  Lijkt mij verstandig om hier vrijwilligers op te zetten. Er moeten er toch makkelijk 2 voor elke locatie te vinden zijn. Het is een gezamenlijk probleem, dus gezamenlijk oplossen. Gemeente zou er eens verstandig aan doen om voor vele zaken een gemeente vrijwilligers afdeling te maken. Dan gaan ze eens echt kosten besparen!

 • Jaap J. Boot

  Als je met beleid nevelt over het blad, met glyfosaat, dan komt dat nauwelijks op de aarde en de plant legt snel het loodje, het woord spuiten geeft een heel verkeerd beeld van de bestrijding.

  • Willem Swart

   Glyfosfaat is al meer dan 30 jr in gebruik en volgens alle instanties, behalve een, de who, die zegt dat het mogelijk kankerverwekkend is. Dat het een slechte naam heeft is een gevalletje van framing door greenpeace. Greenpeace wilde gmo, genetisch gemodificeerde organismes tegengaan, maar koos de weg van exploiteren van de chemiefobie onder de mensen.

   • Frank Peter

    Ware woorden. Chemofobie, mooi woord! Vakkundig gebruik van Roundup (niet door een 17 jarige buro Halt! lummel) is minimaal belastend voor de omgeving..

  • Erik Daems

   De Japanse Duizendknoop bestrijden met glyfosfaat doe je door eerst te maaien, en vervolgens de stoppels een voor een in te spuiten met glyfosfaat. De bladeren besproeien helpt niet, enkele weken later is hij weer kiplekker.

 • Philo Gregoire

  Zet scholen in! Beweging en ze leren er ook nog iets van. Dat je zelf iets aan een maatschappelijk probleem kunt doen met je eigen handen!Positief met je omgeving en toekomst bezig zijn. Het les materiaal groeit om de hoek!je kunt het ook nog meer betekenis geven door de natuurorganisaties mee te laten werken en andere vrijwilligers. Goede en mooie gesprekken kunnen daar uit voort komen. Beter dan gif, wat leren ze daar van?

 • Frieda

  Het gaat niet alleen om het blad, maar om uitroeien met wortel en tak, kom maar van de zitmaaier af. Aan de slag met mankracht ipv gif!

 • Dirk van 't Ent

  Waar zijn de vrijwilligers van de tegenstanders van roundup moet het nog maar zien of deze komen het is zeker 2x per jaar een flinke klus

 • Arent Land

  Het gaat in de bestrijding van de Japanse Duizend Knoop vlgs. Probos niet over ” bespuiten “, maar INSPUITEN.
  Hierbij komt geen Glyfosaat vrij.
  Methode dient te worden toegepast in september, oktober. Zeker effectief!

  • Menno de Haas

   Probos noemt meerdere methodes, waarvan inspuiten er een is. Een die bijna net zo intensief is als injecteren met koken water of uitsteken. Ze noemen ook, en dat is de ‘goedkope’ meest toegepaste variant, bladbeneveling. Hierbij komt de glyfosaat gewoon in grond- en oppervlaktewater terecht met alle gevolgen van dien.

 • Bosbouwers en exoten bestrijder

  Afknippen of afmaaien. En afvoeren. En stobbe behandeling geven met round up 10 %.
  In het na jaar een een blad bespuiting met 2 soorten middelen … En het werkt fantastisch ….

  Want als het zo doorgaat met het voortplanting vd plant .word de ramp alleen maar groter …

 • Sonja

  https://www.waterschappen.nl/dijken-winterklaar/ Bij het Hoogheemraadschap weken ze zonder dit middel en met veilige alternatieven.

 • Sonja

  https://www.waterschappen.nl/dijken-winterklaar/ Bij het Hoogheemraadschap werken ze zonder dit middel en met veilige alternatieven.

 • robert jan simons

  Goed artikel. Terecht, dit wakkere tegengeluid.

  Bewezen is dat RoundUp niet werkt. Tenzij je het middel tegen mensen en dieren inzet; daar is het vrij effectief gebleken omdat het de noodzakelijke bacteriën in ons spijsverteringssysteem (onze darmen) vernietigt. Daar ga je dood aan.

  RoundUp is een tijdelijke optie, (on)kruid komt gewoon terug.
  Geen optie dus.
  Eruit trekken is de enige manier.

  Dom van Zaanstad om zich zo’n LIEVER LUI DAN MOE mentaliteit aan te meten
  Extreem dom zelfs.

  rj

 • Het beheers baar maken van de duizend KNOOP is van groot belang er zijn geen schadelijke planten MAAR ER ZIJN WEL PLANTEN DIE SCHADE VEROORZAKEN en dat is een andere in valshoek het is een met wortel stok die vrij diep in de grond zit vaak blijft een gedeelte in de grond zitten en dat loopt weer uit de plant heeft sterke groei kracht dus zo veel mogelijk beheers maken

  • Suzan Caenepeel

   Ik ben al maanden bezig met de Japanse duizendknoop uit te graven. Een hoop wortels haalde ik er uit. Maar natuurlijk nooit meteen volledig wortelgestel. Dus, na enkele weken zie ik nieuwe scheuten. Opnieuw uitgraven, dan vind ik de rest van de wortel. Op de duur ziet het terrein er vreselijk uit zien,overal putten en hopen aarde. Maar ik geef niet op. Het aantal scheuten die te voorschijn komen vermindert nu. Eindelijk! Maar toch blijf ik de situatie in de gaten houden. Nieuwe (witte) scheuten breken vlug af, het is een zoektocht naar de wortel die soms wat verder zit, en dieper. De leukste nieuwe plantjes zijn deze die een wortel hebben van enkele centimeter! Ieder stukje wortel moet eruit.Het is een strijd die ik wil winnen. Met veel bewondering voor de plant nochtans.

   • Jessica Habing

    Hier hetzelfde! Op gemeentegrond achter onze tuin een 2 vierkante meter Japanse duizendknoop die zich uitbreidt. Ook in onze tuin destijds (2018) Ben nu voor het 4e jaar bezig met uitgraven, wortels eruit, jonge scheuten eruit. Het wordt minder, maar zolang de gemeente niets doet aan het stuk aan de andere kant van onze tuin grens vrees ik dat dit tot in lengte van dagen doorgaat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *