Harry Slinger boos op Zaanstad: ‘Ik rij m’n auto de hal van stadhuis in.’

Toen in 2015 het echtpaar Slinger een vergunning aanvroeg voor zonnepanelen op hun prachtige dak in Westzaan, was dat omdat ze klimaatneutraal willen leven ‘in verband met die situatie in Groningen’.

De rekening van elfhonderd euro die ze daarop ontvingen vinden ze onterecht en onredelijk en ze zijn niet van plan deze te betalen.

De gemeente dreigt nu beslag te leggen op inkomsten, de boedel en/of hun auto. Drukwerkzanger Harry Slinger (♫‘Je loog tegen mij’) en zijn vrouw zijn er nu al een paar jaar zoet mee, en de grens lijkt bereikt:

‘Die auto rij ik dan zelf wel door de pui van het stadhuis!’

In hoeverre dit (Amsterdamse) bluf is, weten wij niet, maar het verleden gooide hij al eens een steen door de ruit bij de KRO. Wrang lijkt de rekening dan ook wel. Slinger bewoont een rijksmonument en na 2017 is de betaling van leges bij de aanvraag van zonnepanelen voor een monument afgeschaft. Zijn buren in exact dezelfde situatie hoeven dus niks te betalen. Er ligt inmiddels een duimendik dossier en de gemeente heeft al wat water bij de wijn gedaan. De rekening is verminderd met de specifieke kosten die horen bij het feit dat het hier om een monument gaat:

‘Dus juist de kosten die we wel hadden moeten betalen, zijn eraf gehaald! Wij gaan dit niet betalen!’

We hebben de gemeente om een reactie gevraagd en vullen aan zodra deze binnen is.

__________________________________________________

Update. Reactie gemeente 1:1:

‘Over individuele Belastingzaken kan de gemeente via de media geen mededelingen doen. De situatie van de familie Slinger-van der Pol is ons wel bekend. Het is jammer dat dit de uitkomst is. Tegelijkertijd geldt: iedereen die een vergunning aanvraagt waarvoor leges verplicht zijn, moet deze uiteindelijk betalen.

In algemene zin: De aanvraag heeft betrekking op een Leges Verordening uit 2015. Het was toen verplicht om voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten een vergunning aan te vragen. Dat betekent dat elke inwoner een vergunning moest aanvragen voor het plaatsen van deze panelen op zijn of haar monument. Daarop kunnen we geen uitzondering maken, ook niet met terugwerkende kracht. Dit beleid is door de gemeenteraad vastgesteld. Op het moment dat de aanvraag werd gedaan hebben we deze, zoals gebruikelijk,  getoetst en bij die toetsing horen kosten die in rekening gebracht worden.
We hebben, zoals wel vaker, een betalingsregeling aangeboden. Alleen indien betaling achterwege blijft, zal de gemeente als uiterste situatie tot beslag op inkomen overgaan.’

Ook benadrukt de gemeente dat alleen voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten een vergunning verplicht moet worden aangevraagd. In alle andere gevallen is dit vergunningsvrij.

__________________________________________________

In Amsterdam kreeg Harry recent een penning:

Terwijl in ZNSTD bij Harry om penningen wordt gevraagd:

Deze foto vonden wij in het gemeentearchief. Er staat geen jaartal bij, maar er was nog een wegsloot.

En deze afbeelding komt van Googlemaps:

Harry is ook BUUV:

Foto: Harry Slinger

 

Deel dit artikel:

12 reacties

 • Rob Poldner

  Dit is geen stimulans om zonnepanelen op je dak te leggen. weer zo’n kostenpost die boven het belang van milieu uitgaat. Zo wordt het nooit wat met reductie van opwekking ‘vuile’energie. Erg kortzichtig beleid. In plaats van mensen te stimuleren heeft dit gemeentelijke verdienmodel tot gevolg dat mensen ontmoedigd worden. jammer, zaanstad. Gemiste kans.

 • Oh, wat onredelijk. Zelf heb ik onlangs meegedaan met de actie die via de gemeente Zaanstad liep en je panelen kon laten plaatsen, krijgen wij nu ook allemaal zo een naheffing en zo nee, waarom Harry dan wel? Is dit meten met twee maten? Wie weet hier meer van? Het wordt tijd dat de Gemeente mee gaat lezen, want hier bij de Orkaan, ontstaan vaak mooie ideeën en krioelt het soms van de vragen en daar kan de Gemeente zijn voordeel mee doen en wij burgers ook.( zelf heb ik de Gemeente proberen te bellen ( andere zaken ) en via tickets indienen vragen gesteld en tips gegeven, maar bellen is het bekende van kasje naar de muur en van zo een ticket hoor je NOOIT meer wat.

 • Harry Slinger

  Een van de feiten.

  Westzaan 30-12-2015
  Van de website Duurzaan!
  Doel is dat alle Zaankanters, al is het maar stap voor stap, duurzamer wonen, winkelen, werken en recreëren. Uitgangspunt is dat we hen door goede communicatie en een enthousiast verhaal meenemen (nudging) en op die manier bijdragen aan een ‘duurzane’ samenleving.

  Veel (grotere) gemeentes hebben al een (online) platform om burgers (en vaak ook bedrijven) te informeren omtrent alles wat binnen de gemeente speelt op het gebied van duurzaamheid. Ook gemeente Zaanstad heeft aangegeven behoefte te hebben aan een helder informatiepunt waar het gaat om duurzaamheid in Zaanstad.

  Zaanstad heeft zich dan ook verbonden aan het initiatief. Er is tenslotte ook voldoende te vertellen omdat Zaanstad één van de actiefste gemeentes is waar het gaat om het realiseren van de duurzame ambities. Zo is er de beleidsdoelstelling om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

  duurzaambouwloket

  Vergunningen
  U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Het paneel moet op of aan een bouwwerk worden geplaatst;
  2. Het paneel moet bedoeld zijn voor de energie- of warmtevoorziening van het bouwwerk waarop of waaraan het is geplaatst. Het is ook toegestaan om een collector of een paneel op of aan een bouwwerk te plaatsen ten dienst van een ander, op het perceel aanwezig, bouwwerk. Zo is een zonnepaneel op een garage (onder voorwaarden) ook omgevingsvergunningsvrij als het stroom opwekt voor de woning op hetzelfde perceel.
  3. Het paneel moet een geheel vormen met de installatie, voor het opwekken van elektriciteit. Als dit niet het geval is, moet de installatie in het betreffende bouwwerk worden geplaatst.
  4. Komt het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
  – Het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven;
  – Het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst;
  – De hellingshoek van het paneel het zelfde moet zijn als die van het dak waarop het staat.

  5. Komt het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat:
  – Het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als dat het hoog is. Is het hoogste punt van het paneel bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn;
  – De hellingshoek van de collector of het paneel niet meer dan 35° mag zijn;

  6. De collector niet geplaatst mag worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Op het moment dat u voldoet aan de bovengenoemde eisen en voorwaarden kunt u zonnepanelen plaatsen zonder vergunning. De bovengenoemde voorwaarden gelden ook als u iets (vergunningsvrij) wil veranderen aan uw zonnepaneel. U kunt natuurlijk ook meerdere zonnepanelen vergunningsvrij plaatsen. Echter is het wel zeer belangrijk dat u aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Zo voorkomt u dat u achteraf voor onaangename verassingen komt te staan. Bij twijfel is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw gemeente of navraag te doen bij uw installateur.
  WIKIPEDIA
  Zonnecollector

  In een dak verwerkte zonnecollectoren verwarmen het zwemwater
  Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit wordt een zonnepaneel gebruikt). Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water. Zonnecollectoren kunnen ook gebruikt worden om in de zomer het grondwater onder een huis of gebouw op te warmen. In de winter kan dan via een warmtepomp het gebouw zeer efficiënt verwarmd worden. Met deze combinatie kan een reductie in de CO2-uitstoot en stookkosten bereikt worden.

  Zonnepaneel

  Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekking in de ruimtevaart.
  Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.
  In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m².

  duurzaambouwloket.nl/eneregio/Factsheet Zonnepanelen.pdf
  Vergunning
  In 2016 wordt aan vergunningen ineens toegevoegd

  In de meeste gevallen zijn zonnepanelen vergunningsvrij. Bij een plat dak is de vuistregel
  dat de panelen minimaal de afstand naar de rand moeten houden van het hoogste punt
  van het zonnepaneel. Normaal gesproken is dit circa 35 centimeter bij een montage box
  met een hellingshoek van 15 graden. Op een hoger dak wordt vaak al meer randmarge
  aangehouden vanwege de wind. Op een schuin dak dienen de panelen onder eenzelfde
  hellingshoek gemonteerd te worden als uw dak en mogen de panelen niet uitsteken ten
  opzichte van de randen van uw dak. Indien uw woning een monument is of uw woning
  in een beschermd dorps- of stadsgezicht staat, dan zal u een omgevingsvergunning aan
  moeten vragen.

 • Erik Esteie

  Ik vraag me af waarom we gemeente belasting betalen als de gemeente alle kosten die gemaakt worden om een vergunning af te geven al die kosten (kostenneutraal?) probeert af te wenden op de bewoners…

  “Dit beleid is door de gemeenteraad vastgesteld. Op het moment dat de aanvraag werd gedaan hebben we deze, zoals gebruikelijk, getoetst en bij die toetsing horen kosten die in rekening gebracht worden”

  Ik zal waarschijnlijk wel weer te simpel denken

 • Harry Slinger

  Denk bij de verkiezing goed na over hoe een partij over de gemeente denkt!
  Is de gemeente een gemeenschappelijk apparaat van en voor de burgers of zijn de burgers werkmateriaal en speelbal voor de gemeente?

 • Rob Poldner

  De gemeente Zaanstad is een armlastige gemeente. Overal moet geld weggetrokken worden bij vooral ook de inwoners. Is daarom ook één van de duurste gemeenten in Nederland. De hoge leges bij het plaatsen van zonnepanelen is een voorbeeld. Maar ook parkeergeld betalen in het centrum als de winkels allang gesloten zijn is daar een voorbeeld van. Is dat nodig? Financieel lijkt dat zo te zijn. Echter het gevolg is dat mensen zich eerder tegen gemeentelijk beleid zullen afzetten dan meewerken aan een beter Zaanstad. Het inbouwen van soms forse financiele drempels draagt niet bij aan een leefbaar Zaanstad.

 • Peut

  Meneer Slinger had zich beter moeten voorbereiden alvorens een Rijksmonument te gaan bewonen.

  Er horen namelijk verplichtingen bij. Dat er niet zomaar verbouwd kan worden, bijvoorbeeld. Anderzijds kan meneer Slinger 80% van de onderhoudskosten aftrekken van de belasting. Kijk, en dat kunnen wij dan weer niet.

  De wildgroei aan zonnepanelen is een aantasting van menig woonwijkje. Daken worden ontsierd door afgrijselijke, glimmende panelen die energie opwekken op momenten dat niemand er op zit te wachten. Tijdens de pieken in het stroomverbruik doen die panelen helemaal niets meer, want dan is de zon al onder gegaan.

  Meneer Slinger doet het voor Groningen. Ach gunst, hoe nobel.

  Wilt u iets voor Groningen doen? Geef dan een benefietconcert waarvan de opbrengsten naar “Groningen” gaan. Opbrengst zal toch gauw in de tientjes gaan lopen denk ik….

 • Peut, wie u ook mag zijn, wat een nare reactie, klinkt als misgunnen. Ik denk alleen maar na uw reactie: wat is er nu belangrijker? 1 het uitzicht van mensen, of dat de wereld naar de sodemieter gaat. 2 Uw opmerking doet me denken aan de vakantiegangers in Griekenland die allemaal vluchtelingen zagen en het zo erg vonden ( dat vond iedereen ) maar bij navraag lag hun punt van erg vinden anders dan van velen. Ze vonden het zo erg dat hun vakantie was verpest.

 • Oh, ja, Peut, man of vrouw. Harry is een zeer gewaardeerde artiest en mens en Amsterdam weet dit beter te eren. Het doet mij pijn, uw reactie te lezen, een week of drie geleden was Harry met twee andere artiesten gast bij Radio 1. Hij blonk uit in eerlijkheid en nederig zijn, waar vooral de andere artiest, een man, zichzelf heel groot maakte en zichzelf bijna opblies. U zou het terug moeten luisteren, dat gaat u vanzelf van de man houden.

  Peut, u speelt de man ipv de bal.

  Als we wat liever zijn voor elkaar
  Wordt de wereld vanzelf wat mooier
  De zon schijnt dan voor iedereen

  Als we wat meer zouden delen met elkaar
  Zag je nergens meer een vluchteling of bedelaar
  Het klinkt te logisch
  Maar is echt waar!

 • Harry Slinger

  In ons beschermd dorpsgezicht (de Zaanse schans maar dan live)hebben velen al voor 2017 zonnepanelen op hun dak gelegd. Bij navraag heeft niemand vergunning daarvoor aangevraagd. Dit zegt iets over de afdeling handhaving van de gemeente. Ik hoop niet dat de gemeente na de verkiezingen daar dan ineens wel achteraan gaat.
  De persvoorlichter van wethouder Sanna Munnikendam(D66) wist ons gisteren te vertellen dat door onze bezwaarschriften de leges per 1-1-2017 zijn afgeschaft. Kortom: DE KLOKKENLUIDER BETAALT!
  Een goede raad: vaar niet blind op ambtenaren(die het in 2015 ook niet wisten) die zeggen dat je een vergunning moet hebben. Doe altijd EERST op Omgevingsloket de Vergunningencheck!

 • Harry Slinger

  Ik heb gestemd: #Groenlinks op Els de Jong Westzaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *