Hembrug: plan is ‘niet in beton gegoten’

De Orkaan schreef al eerder over de Hembrugplannen. Daarnaast reageerde Saskia Jacobs die aan de Havenstraat woont op de plannen. Ook zijn er vragen in de raad van Zaanstad gesteld.

De bezwaren van omwonenden richten zich vooral op de bouwhoogte die met 45 meter aanzienlijk hoger is dan de 30 die eerst was toegezegd. Ook waren er vragen over het aantal woningen dat nu 1.100 is terwijl het eerst om 1.000 ging.

Sabine Renders, projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V. reageerde op de berichtgeving van De Orkaan en de opinie van Saskia Jacobs. Wij nemen die reactie hier integraal op.

“Beste Saskia en redactie,

Het Masterplan voor het Hemburgterrein is op hoofdlijnen en bevindt zich momenteel in de concept fase. Het is dus nog niet ‘in beton gegoten’. Door de vernietiging van het omgevingsplan (nieuwe vorm van bestemmingsplan) in 2019 moet er een nieuw plan voor het Hembrugterrein komen. We zitten nu middenin de zoektocht hoe dat nieuwe plan eruit ziet, en op welke punten we tegemoet kunnen komen aan de eerder geuite bezwaren op basis waarvan beroepzaken waren aangespannen. Het vigerend beleid van de gemeente Zaanstad, o.a. Nota van Uitgangspunten en de Gebiedspaspoorten, zijn hierbij nog steeds leidend.

We, het projectteam van Hembrug Zaandam, bevinden ons middenin het gesprek over dit concept Masterplan met huidige bewoners en ondernemers op het Hembrugterrein, partijen in de directe omgeving én de gemeente. Met hun ideeën en wensen verrijken we de komende tijd het plan om tot een definitief Masterplan te komen. Het Masterplan vormt de basis voor meer gedetailleerde planuitwerkingen voor het Hembrugterrein, waar de omgeving ook weer nauw bij betrokken zal worden.

In de blog en de redactionele aanvullingen daarbij, wordt verwezen naar bouwhoogtes en woningaantallen in het concept Masterplan. De Gebiedspaspoorten maken hoogteaccenten mogelijk. We hebben nu 12 locaties geduid waar hoogteaccenten mogelijk zouden kunnen komen. Niet op al deze plekken gaan uiteindelijk hoogteaccenten komen. Dat is waarom we in deze fase benieuwd zijn op welke locaties mensen hoogteaccenten passend vinden, en op welke locaties niet. Dat kunnen we dan meenemen in het definitieve Masterplan.

In de uitwerking onderzoeken we vervolgens welke hoogtes passend zijn. Volgens de Gebiedspaspoorten is bouwen tot maximaal 10 lagen mogelijk, maar er zullen ook plekken zijn waarbij lagere bebouwing beter is. Andersom kunnen we het ons voorstellen dat op een enkele plek bouwen tot maximaal 14 lagen passend is. Dit vergt nader stedenbouwkundig onderzoek (denk aan studies over wind, bezonning, omgeving, etc.) en dialoog met de omgeving. De uitwerking zal in 2021 starten op basis van een definitief Masterplan. Het is uiteindelijk aan de gemeente om de plannen vast te stellen.

Voor wat betreft de woningaantallen: in het vernietigde omgevingsplan is niet het maximaal aantal woningen vastgelegd, maar het maximaal aantal m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor de functie ‘wonen’. Dat was 120.000 m2 bvo en dat houden we in het concept Masterplan nog steeds als bovengrens aan. 120.000 m2 bvo wonen kan in de praktijk neerkomen op circa 1.000 of 1.100 woningen. Maar het kunnen uiteindelijk ook meer of minder woningen worden. Dat wordt onder meer bepaald door de woningbehoefte op basis van doelgroepen en segmenten. Juist daarover willen we nader in gesprek.

We waren graag dinsdag of vanavond met je in gesprek gegaan tijdens de online themasessies. We gaan je uitnodigen voor een gesprek op een ander moment.”

Sabine Renders

projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • marja hogerheiden

  Als je tegemoet wilt komen aan de bezwaren die door de havenbedrijven tijdens het beroep geuit zijn en je dus veel minder woningen in het zuidelijke deel van het terrein kunt plaatsen kun je ook overwegen om minder woningen te bouwen en niet 90.000m2 bruto vloeroppervlak te plaatsen in het noordelijke deel.
  Tijdens de participatie van het vorige plan hebben er extra vergaderingen plaatsgevonden over de hoogteaccenten, omdat bewoners zorgen hadden.
  Daar zijn afspraken gemaakt waar nu overheen wordt gewalst.
  Transparantie ontbreekt. Hembrug Zaandam BV. zit niet te wachten op beroepen, maar als de vele hoogteaccenten van o.a. 30 en 45 meter vastgelegd worden in een nieuw bestemmingsplan gepaard gaande met nog meer bomenkap zijn beroepen onvermijdelijk.

 • Beste Marja,

  We begrijpen je zorgen. En over afspraken heen walsen is het laatste wat we willen doen. Wel zoeken we naar manieren om tot een haalbaar plan te komen. Het gesprek met de omgeving is daarin heel belangrijk voor ons. We komen dat ook graag persoonlijk met je in gesprek. We nemen contact met je op!

  Vriendelijke groet,

  Sabine Renders
  projectdirecteur Hembrug Zaandam B.V.

 • Saskia Jacobs

  Geachte mevrouw Renders,
  Ik had mij ingeschreven voor de online bijeenkomst van dinsdag, maar werd door familieomstandigheden plotseling verhinderd. De bijeenkomst van donderdag was donderdag volgeboekt. Ik ga graag met u in gesprek.
  Met vriendelijke groet,
  Saskia Jacobs

 • Carmen Benjamins

  Ik sluit me aan bij de al genoemde bezwaren maar ik beleef een gevoel van stijgende verbazing over hoe het natuurgebied en ecosysteem van het Kleibos lijkt te worden ontkent en te worden opgeofferd.
  Over het noordelijk deel werd indertijd door ROSA nog de vraag gesteld of het inzaaien van het terrein wel met biologisch en nuttig zaad voor de bijen zou gebeuren want er was toen helemaal geen sprake van woningbouw. Niet in het noordelijk deel.
  Dit was op de bewonersbijeenkomst begin 2019. Net voor de overdracht van het gebied van het rijk aan de gemeente. (ik heb er een verslag van gemaakt en wil ik delen indien gewenst).

  Erg triest om te moeten concluderen dat de grenzen van de mogelijkheden ten gunste van het kapitaal worden opgezocht nadat de bezwaren inzake milieu contouren/bezwaren eerdere plannen naar de prullenbak verwezen ( de industriële activiteit van onze buren aan de andere kant van het Noordzeekanaal).

  Ik trek een vergelijking: onze premier verzocht ivm met de Covid verspreiding de grenzen niet op te zoeken. Waarom kan dat hier wel en lijdt dit prachtige stukje natuur en haar ecosysteem hier zoveel onder in het licht van alle natuur en klimaatproblemen en kantelpunten?

  Dus, hoe ‘groen’ en ‘betrouwbaar’ is de Gemeente Zaanstad?

  • Beste Carmen,

   In 2019 was al wel bekend dat in het noordelijk deel mogelijk gebouwd zou worden, maar dat is in de conceptplannen nu wel veel concreter. We zijn we benieuwd naar het verslag van de bewonersbijeenkomst destijds. We kunnen dan mogelijk beter rekening houden met zorgen en wensen die toen zijn geuit. Het verslag kan gestuurd worden naar participatie@hembrug.org.

   Daarnaast geldt hierbij natuurlijk ook, we staan op voor gesprek. Geef het vooral aan als je dat wilt.

   Met vriendelijke groet,

   Sabine Renders

 • Saskia Jacobs

  Geachte mevrouw Renders,
  Er is geen bericht bij mij binnen gekomen, en als ik een bericht probeer te sturen naar het adres participatie@hembrug.org dan komt er dit bericht:
  Het DNS (Domain Name System) heeft gemeld dat het domein van de geadresseerde niet bestaat.
  Ik neem aan dat u een ander mailadres heeft dat wel werkt. Ik hoop daar bericht van te ontvangen.
  Met vriendelijke groet,
  Saskia Jacobs

 • Jaap van Veen

  Grensverleggend en op allerlei wijze probeert Hembrug Zaandam bv zich aan eerder gedane beloftes te omtrekken .
  Gênant en gewetenloos presenteren zij keer op keer nieuwe plannen.
  Voor de vorm informeren zij de omwonenden en dit uitsluitend om hun juridische positie te verstevigen !
  Daar zij het terrein veel te duur aangekocht hebben ze proberen ze nu hun huid zo duur mogelijk te verkopen en de schade te beperken.
  En waar is de Gemeente Zaanstad die wel EEN ambtenaar op dit project heeft zitten?
  Is toch TOTAAL zonder de maat .!!
  Uiteindelijk zul je zien dat Hembrug Zaandam bv hun zinnetje door drijft hoor.
  Verwend kind is het !!

 • Judith Friso

  Ik wil graag een duit in het zakje doen in deze discussie. Ik loop bijna dagelijks met mijn hond over het A.I. terrein, een plek die tot voor enkele jaren geleden verboden terrein was voor gewone burgers (!!). Ik ben een groot natuurliefhebber en het valt mij op dat er altijd huizenhoog geageerd wordt als een stukje natuur opgeofferd moet worden voor woningbouw. Toegegeven, het is een leuke wandelplek maar dat dit gebied nou ineens zo waardevol schijnt te zijn met over het algemeen veel verwaarloosd groen en bomen? Het zijn altijd helaas een paar mensen met een hele grote mond die vernieuwing en verandering willen tegenhouden en veel te veel aandacht krijgen, helaas een bijkomstigheid van democratie. Ik woon zelf op de Haven en kan mij niet voorstellen wie in de Havenbuurt kast gaat krijgen van een mooie nieuwe woonbuurt op deze plek. Wat hoogtebouw betreft: laten we eens afstappen van het idee dat iedereen een eensgezinswonibg moet hebben, is toch volkomen achterhaald in deze tijd van grote woningnood? Ik begrijp niet dat er niet meer gebouwd wordt in 3 of 4 lagen, maximaal benutten van onze beperkte grond!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *