Al jaren is de Westzaanse gemeenschap in touw om Kikker een plek te geven die bij zijn status past. Kikker is het symbool van het Kroosduikerdorp, maar hij is ‘tijdelijk’ op een zijspoor gezet in de Middel langs de A8.

Dorpscontact Westzaan plaatste een dossier in haar nieuwsbrief aan de hand waarvan wij zo zorgvuldig mogelijk een reconstructie van de, soms pijnlijke, geschiedenis hebben gemaakt. We plaatsen het drama in drie delen. 


Het drama van Kikker uit Westzaan: Hopeloos voor paal

Het was een kille maandag, die vijfde maart in 2018. Toch was daar tijdens de vergadering van de Commissie Dorpscontact Westzaan niets van te merken. De gemoederen liepen hoog op en er stonden hoogrode blosjes op diverse wangen. Er werd gediscussieerd over Kikker.

Kikker zelf was er niet bij. Hij stond eenzaam en verlaten op het nieuwe plekje dat hem was toegewezen. Hij mistte de Papierfabriek, maar mevrouw Briefjes, de vriendelijke wijkmanager, had hem verzekerd dat dit tijdelijk zou zijn. 

Binnen, in de warme kamer nam mevrouw Briefjes het woord: ‘Het zal menigeen zijn opgevallen dat Kikker verhuisd is naar de Middel. Maar als de ontwikkeling van het Pont Meijer terrein is voltooid, wordt de kikker verplaatst naar het Zuideinde.’ 

KABENGGG! Kikker die diep in gedachten verzonken was geweest, schrok zich een hoedje. Ineens viel de blikvanger voor zijn neus hem op. Een voorbijganger had er iets ingegooid. Wat een lawaai! En die lamp boven z’n kop, wanneer kwam mevrouw Briefjes die uitzetten?

Dorpeling Jaap Klomp heeft inmiddels het woord van mevrouw Briefjes overgenomen. Er wordt op de huidige plek volledig voorbijgegaan aan de lichamelijke integriteit van Kikker. Tijdelijk of niet, hij vindt de verhuizing maar niets en de lichte trilling in zijn stem verraadt de diepere emotie: 

‘Kikker staat letterlijk voor paal! Hij heeft een lantaarnpaal en een blikjesvanger pal voor zijn neus!’ 

Hij smeekt mevrouw Briefjes om direct in te grijpen. Maar zij schudt gelaten haar hoofd. Ze kan even niets meer voor Kikker doen.

Morgen deel 2.