Het geheime Museum Holland-onderzoek waar wethouder over struikelde

Maandag 16 december diende wethouder Sanna Munnikendam haar ontslag in. Ze had de week daarvoor een motie van wantrouwen overleefd naar aanleiding van gebrekkige informatievoorziening over Museum Holland.

De aanleiding was een geheim locatieonderzoek. De Orkaan diende een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur in en kreeg vandaag de geheime bijlage bij het rapport (maar met passages weggelakt).

Die bijlage werd de ondergang van Munnikendam. Op 29 oktober zei ze tegen de raad: “Ik weet op dit moment niet welke locaties er nog meer onderzocht worden”. Begin december stuurde de wethouder echter een document naar de raad waarin die locaties concreet genoemd werden. En dat rapport dateerde van november 2018.

Harrie van de Laan van de POV diende voor de raadsvergadering van 12 december een motie van wantrouwen in. Munnikendam gaf schoorvoetend toe dat ze het stuk inderdaad al ruim een jaar in bezit en dat ze het gezien had:

“Dit stuk is ooit gemaild naar mij. Het is nooit besproken omdat het stuk nog niet een inhoud heeft. Het is een longlist zonder conclusies. Het is oud. Er zijn daarna organisch een heleboel ontwikkelingen geweest. En daardoor had ik het op dat moment niet meer scherp welke locaties erop stonden.”

D66-fractievoorzitter Martin Hoek vond het vooral “jammer dat die motie er ligt”, de wethouder had toch beterschap beloofd (na een eerdere motie van wantrouwen), en stuk uit 2018 boven water halen was volgens hem flauw: “het enige wat je bereikt is dat het onrust veroorzaakt.” Hoek had wel “begrip voor de boosheid van een deel van raad bij de vragen die gesteld zijn”, maar, zo benadrukte hij, de geheimhouding van het locatieonderzoek was formeel correct.

Politieke doodzonde

Volgens VVD-fractieleider Stephanie Onclin had Van der Laan Munnikendam onjuist geciteerd (“ik weet niet welke locaties onderzocht worden”) maar terugkijken naar de video van de bijeenkomst, maakt duidelijk dat de wethouder dat inderdaad zei.

SP-voorman Patrick Zoomermeijer vatte de zaak samen:

“het is simpel, het maakt niet uit of de wethouder door ambtenaren verkeerd is geïnformeerd, maar ze is politiek verantwoordelijk, ze heeft dus informatie al dan niet bewust achtergehouden, dat is een politieke doodzonde. Het gaat niet over menselijke fouten.”

Munnikendam beloofde opnieuw beterschap:

“ik wil het echt anders doen, ik moet toegeven dat het hele proces over het hele onderzoek rond het museum, want het gaat meer dan alleen over het locatieonderzoek dat meer een soort quickscan is, beter had kunnen gaan. Wat u mij zeker kan verwijten dat ik in oktober heb gezegd: beste raad ik weet nu even op dit moment niet wat die locaties zijn, want ik hou me er niet mee bezig. Ik had daar meer bovenop moeten zitten.”

De wethouder beloofde “al die onderzoeken, bij elkaar, met een duiding, en een planning, als procesvoorstel aan de raad [te willen] geven zodat we met elkaar het integrale debat aan kunnen gaan. En dat gaat in februari gebeuren.” De motie haalde het niet, maar de voltallige oppositie stemde voor. Munnikendam was bang dat bij elke nieuwe stap van haar op dit dossier opnieuw een motie van wantrouwen zou worden ingediend en diende haar ontslag in.

7 locaties

Het rapport, althans de bijlage daarvan is vandaag naar De Orkaan gestuurd. Alle gebouwen zijn getoetst op omvang (is het groot genoeg), of het uitgebreid kan worden, hoe het eruit ziet, hoe je er komt en of het een impuls voor het gebied is. En er worden conclusies getrokken. Dat is opmerkelijk, de wethouder zei immers over het rapport: “Het is een longlist zonder conclusies.”

Wat staat erin? (Voor zover we het kunnen lezen). Eén van de locaties in de buurt van station waardoor het te weinig voor het centrum betekent en een ander is te ver van het centrum (Hembrugterrein is eerder genoemd). Enkele van de locaties liggen in Zaandam-oost (Burcht, in de buurt van Oostzijderkerk). Bij andere locaties is de beschikbaar onzeker, ze zijn te klein of er moet met te veel partijen onderhandeld worden.

Het rapport is gemaakt door BREEN Stedenbouw in Amsterdam. Het bureau was ook betrokken bij MAAK.Zaanstad, de ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans, het Meneba complex in Wormerveer en deherinrichting van de Burcht in Zaandam.

Eigenlijk zijn maar drie locaties echt geschikt, nrs 2, 3 en 4 in de lijst. Bij de laatste is de beschikbaarheid onzeker. Alleen optie 3 krijgt het maximale aantal van 6 vinkjes (klik op plaatje voor vergroting).

Bijlage Locatieonderzoek museum holland

Dit schreven wij onder het geheime onderzoek en het aftreden van Munnikendam. Hier ons hele dossier over Museum Holland.

Onder: POV fractievoorzitter Harrie van der Laan zwaait met het geheime rapport tijdens de raadsvergadering van 12 december.

 harrie vd laan geheim locatieonderzoek museum holland

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *