Het Honig-Laan Fonds: Het sociale hart van Cees Honig klopt nog steeds

‘Het sociale hart van Cees Honig klopt nog steeds.’ Met dit ene zinnetje zegt Guido Voss dat de stichting Honig-Laan Fonds, zeventig jaar na de oprichting, nog steeds werkt in de geest van de voormalige Honig-directeur. Die door zijn betrokkenheid bij de arbeiders en de sociale omstandigheden werd onderscheiden met de bijnaam Rooie Cees. 

Door: Jaap de Jong

Van de twaalf goede-doelen-fondsen in de Zaanstreek, is het Honig-Laan Fonds veruit de grootste. In 2021 keerde het fonds in totaal 161.501 euro uit aan projecten in de Zaanstreek in de doelgebieden kunst en cultuur (24%), leefbaarheid en milieu (33%), Zaanse geschiedenis en monumentenbehoud (32%) en sport (11%). 

Het Honig-Laan Fonds heeft onlangs alle Zaanse fondsen uitgenodigd voor overleg. ‘Het lijkt ons goed om een keer met elkaar te bekijken of we gezamenlijk nog meer voor de Zaanstreek kunnen betekenen. Incidenteel werken we al samen. Als wij een aanvraag krijgen die niet in ons fonds past kijken we altijd of we kunnen doorverwijzen naar een van de andere fondsen,’ zegt Guido Voss, voorzitter van het fondsbestuur. ‘We hebben ooit gezamenlijk 135.000 euro bijgedragen aan de aankoop van het schilderij van Monet voor het Zaans Museum. Misschien kunnen we het Zaanse verenigingsleven een dienst bewijzen door gezamenlijk een fondsenboek uit te geven met informatie over wat we doen.’

Speeltuinfonds

‘Nee, de recessie heeft niet geleid tot een verhoogd aantal aanvragen. Die schommelt jaarlijks rond de 75,’ zegt Jan Duijvis, het langst zittende bestuurslid dat lange tijd als secretaris de aanvraagprocedure coördineerde. Je ziet wel verschuivingen in de aard van de aanvragen. Er is een periode geweest dat we bekend stonden als het Speeltuinfonds, omdat veel aanvragen de inrichting van speeltuinen ondersteunden. Nu krijgen we veel aanvragen voor het verduurzamen van bijvoorbeeld schoolpleinen. Er zijn altijd muziekverenigingen die een beroep op ons doen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. 

Nieuwe website

De nieuwe website verschaft duidelijkheid over de doestelling van het Honig-Laan Fonds en hoe die in de praktijk wordt waargemaakt: ‘Wij zijn er voor verenigingen, organisaties of instellingen uit de Zaanstreek die zich bezighouden met cultuur, natuur, sport, ontspanning of een andere sociaal-maatschappelijke activiteit. Zij kunnen subsidie aanvragen wanneer er ondanks eigen inspanningen een financieel tekort is om een project uit te voeren’.

Versterking volkskracht

Bij de oprichting van het fonds in 1951 werd het doel zo omschreven: ‘De versterking van de volkskracht door het verlenen van steun aan instellingen, werkzaam op het terrein van opvoeding, vorming en ontwikkeling van jeugdige en andere personen; steun aan instellingen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid, het voorkomen en genezen van ziekten, het ledigen van noden, dan wel voor nog andere sociaal nuttige arbeid’.

Soms moet je je gelukkig prijzen dat tijden veranderen. Dat heeft recent geresulteerd in een drastische wijziging in het aanvragen van subsidie. Dat was altijd een schriftelijk proces dat een forse stapel papieren opleverde met alle informatie om de aanvraag te onderbouwen. De aanvragen moeten voortaan digitaal via de website (www.honiglaanfonds.nl) worden ingediend. Op de website wordt het proces stap-voor-stap duidelijk toegelicht. ‘Dit werkt een stuk efficiënter en makkelijker,’ zegt Guido Voss. ‘Zowel voor de secretaris, die stapels papieren in tienvoud moest kopiëren, als voor de bestuursleden die die stapels papieren doornamen. Na afloop moest al dat papier worden vernietigd.’

Het stichtingsbestuur beslist uiteindelijk over de toekenning van de subsidie. ‘We proberen het bestuur zo samen te stellen dat er een verscheidenheid is in kennis op sociaal maatschappelijk en cultureel terrein. Je kunt je gevoel niet uitsluiten bij beslissingen op aanvragen, maar het moet ook met verstand van zaken gebeuren.’

Nee, de emoties lopen nooit hoog op. ‘Er is altijd discussie en die kost soms wat meer tijd. Maar er ontstaat altijd consensus in een genoeglijke sfeer. We hebben nooit hoeven stemmen,’ zegt Guido Voss. ‘We zitten niet voor niets zo lang in het bestuur,’ voegt Jan Duijvis toe. 

Cees Honig, (1905-1974), telg van een oud ondernemersgeslacht uit Zaandijk en directeuren van levensmiddelenproducent Honig. Hij was een van oprichters van het Honig-Laan Fonds dat vernoemd is naar zijn moeder, mevrouw Honig-Laan. Hij was zeer betrokken bij de arbeiders van het familiebedrijf, wat blijkt uit de invoering van een ziekengeldregeling, pensioenen en een winstaandeel voor iedere medewerker. In 1938 was hij medeoprichter van het Werkloosheidsfonds Zaanstreek. In de jaren zestig sloot hij zich aan bij het Comité Leefbaar Zaanstreek.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Mede dankzij de steun van het Honig Laanfonds hebben wij, de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, de expositie van Boon tot Bonbon kunnnen organiseren (morgen nog te zien van 11.00 tot 16.00 uur in de Seniorensoos van ofi, oftewel Cacao de Zaan). Zo ook het P.M. Duyvisfonds en gemeente Zaanstad droegen hun steentje bij. Wij zijn hen allen zeer dankbaar 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *