Dit jaar moet de bouw beginnen van de nieuwe Zaanbrug (en de sloop van de oude en de aanleg van de ’tijdelijke’).

Meer dan tien jaar van voorbereidingen, en nog is de zaak niet helemaal rond. De aanleg van de noodbrug en de omleiding tijdens de Zaanbrugloze periode staan nog ter discussie.

Nadat in 2019 de aanbesteding opnieuw mislukte, werd in 2020 Reimert Bouw uit Almere bereid gevonden de brug voor € 14,5 miljoen te bouwen. De totale kosten zijn inmiddels € 24,5 miljoen.

In 2020 gaven de Provincie Noord-Holland (opdrachtgever) en de gemeenten Zaanstad en Wormerland die de brug meefinancieren, formeel de laatste klap op het plan. In dat plan ontbraken dus alleen de details over de noodbrug.

Die noodbrug speelde echter een centrale rol. In het oorspronkelijke plan zou er een noodbrug voor langzaam verkeer komen tussen de Lassiestraat en de Zaanweg. Autoverkeer moest omrijden via Clausbrug en Ned Benedictweg. Dat omrijden zorgde voor meer stikstofuitstoot waardoor de bouw niet door kon gaan. De provincie bedacht een list: alle verkeer over de noodbrug, dus niemand rijdt om, geen extra stikstofuitstoot.

Verkeersonderzoek

Probleem was dat uit het verkeersonderzoek van het plan bleek dat zoiets niet kan: het zou zorgen voor verkeerschaos in Wormer en Wormerveer. De provincie hield vast aan haar papieren werkelijkheid en de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland gingen daarin mee.

Totdat vlak voor kerst de provincie plots aankondigde de locatie van de tijdelijke brug opnieuw te onderzoeken, nieuw onderzoek te laten doen, externe deskundigen te raadplegen en nieuwe verkeerscijfers mee te nemen in de beslissing.

In 2021 dus: de uitkomsten van al deze nieuwe onderzoeken en – waarschijnlijk – de sloop van de oude brug en het begin van de bouw van de nieuwe.

Lees hier ons Zaanbrug-dossier.

Hier was de noodbrug gepland