Zaanstad groeit. Het aantal woningen nam de laatste 10 jaar met 4.400 toe. En voor de komende jaren zitten er ook nog 4.200 woningen in de ‘pijplijn’ (wel vergunning of al begonnen). Zaanstad groeit, maar net niet hard genoeg.

De gemeente beloofde in 2015 zo’n 20.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Twee jaar later was dat bijgesteld naar ‘15.000 tot 20.000 woningen’ en in 2022 ging de coalitie uit van 16.000 tot 2040. Dat wordt spannend.

Waar zit er nog ruimte? Waar zou je kunnen bouwen terwijl dat toch maar niet gebeurt? Waar zijn gesneuvelde of nooit uitgevoerde plannen? Jarenlange leegstand? Uitblijvende transformatie? Braakliggende terreinen?

De Huig-hoek

De Orkaan loopt er de komende weken een aantal langs: plekken waar best gewoond of gebouwd zou kunnen worden maar waar dat om de een of andere duistere reden niet gebeurt. Vandaag: de Huig-hoek aan de Klaas Kanstraat en de Touwslagerstraat. In dat blok zit ook het voormalige Party-Center Las Vegas.

In de ‘Woningbouwimpuls 2020’ waarbij beloofd werd binnen drie jaar te beginnen met bouwen werd het Huigterrein/ Touwslager genoemd voor 120 woningen terwijl op het naastgelegen Vonk-terrein 50 woningen zouden moeten komen. In de planning zou de bouw beginnen in 2022 en in 2024 klaar zijn.

De geschiedenis van het terrein gaat verder terug. In augustus 2016 is het pand gekraakt nadat het al minstens tien jaar leeg zou staan. De Driestreng BV uit Hilversum zou het pand in 2006 hebben gekocht. In het voorjaar van 2022 dook in de geheime stukken van Zaanstad een mededeling op over een ‘voorlopig getuigenverhoor Huigterrein K. Kanstraat’ dat geheim zou blijven: “Het dossier is nog niet gesloten. Er blijft een reële kans dat getuigenverhoren leiden tot een rechtszaak zolang de verjaringstermijn nog niet is verlopen.” Ook werden er illegale woningen in het pand aangetroffen.

In het voorjaar van 2020 werd voor de derde keer een voorbereidingsbesluit genomen, maar zonder de intentie om een bestemmingsplan te ontwikkelen. Grappig is de reactie destijds van raadslid Harrie van der Laan (POV):

“Wij vinden het voor dat gebied ook bijzonder dat het nog steeds niet is doorontwikkeld, terwijl we al heel lang weten dat we daar woningbouw willen. Wij vinden dat de wethouder echt haast moet maken met het updaten van de bestemmingsplannen.”

Van der Laan is nu zelf die wethouder. 

Door Piet Bakker. Bronnen: verslag raadsvergadering, lijst geheime stukken (2022), Woningbouwimpuls, eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: De Orkaan.

Las Vegas (2021)