Op een warmtescan of een warmtefoto zie je of er warmte uit je woning lekt. Dit kan zijn via de ramen, via het dak, via naden en kieren of omdat er isolatie ontbreekt. 

Het tempratuurverschil tussen binnen en buiten moet minimaal 10 graden zijn. Hierdoor zie je waar de lekken in je huis zijn. De scan wordt meestal in de avond gemaakt als het koud is. 

Er zijn diverse bedrijven die zo’n warmtescan maken. In Zaanstad, Oostzaan Wormerland maken de Zaanse Warmtescanners deze scans. Dit is een vrijwilligersorganisatie die verduurzaming als doel heeft.

Door Marion Bakker. Bron: Milieu Centraal en Zaanse warmtescanners. Foto: Zaanse Warmtescanners.