Als de geluidsschermen langs de A8 in Koog a/d Zaan worden verhoogd heeft dat nauwelijks effect. Maximaal gaat het om 3dB maar in de meeste gevallen om 1 of 2 dB minder geluid, dat is ‘niet’ of ‘net’ waarneembaar volgens het rapport dat Royal HaskoningDHV deed in opdracht van Zaanstad.

Ook snelheidsverlaging, het absorberend maken van de schermen en het verwijderen van de toe- en afrit van de N203 “leiden tot een nauwelijks waarneembare afname van het geluid van circa 1 dB” aldus het rapport.

Volgens het onderzoek wordt de belangrijkste overlast, het ‘dreunende’ geluid van de stalen brug bij passerend vrachtverkeer niet minder bij hogere geluidsscherm: “dat geluid kan juist meer gaan opvallen, omdat dat geluid dan (nog) minder wordt gemaskeerd door het wegverkeerslawaai.” Brug-geluid is echter niet wettelijk ‘genormeerd’.

Het verhogen van de schermen heeft geen invloed op de concentraties fijnstof ter hoogte van de woningen volgens het rapport.

Gevelisolatie

Het geluid ligt nu nergens boven de 65 dB (de maximaal toegestane waarde uit de Wet milieubeheer). Dus wettelijk gezien is er geen aanleiding om het wegverkeerslawaai van de A8 aan te pakken volgens het rapport. De Wet milieubeheer geeft een grens van 50 dB maar dat geldt niet voor bestaande situaties. Het ‘Actieplan geluid’ van Zaanstad heeft een streefwaarde van 55 dB maar dat geldt alleen voor gemeentelijke wegen en niet voor rijkswegen. (Dus als het een nieuwe weg of een gemeentelijke weg was geweest, waren de geluidsnormen wel overschreden.)

Royal HaskoningDHV stel twee alternatieven voor:

  • Verminderen van de geluidafstraling (het ‘klankkasteffect’) van de stalen brug: “belangrijk aandachtspunt in dit proces is de communicatie met omwonenden. Wees duidelijk in wat er wel en niet kan. Voorkom verkeerde verwachtingen.”
  • Gevelisolatie om het geluid in de (slaapkamers van) de woningen te verminderen.

Eerder maakte minister Harbers bekend dat de geluidsschermen bij de Coenbrug in Koog aan de Zaan voorlopig niet worden vervangen. Wanneer het dan wel gaat gebeuren blijft duister: ergens tussen 2026 en 2030. Rijkswaterstaat schreef begin 2023 dat het geplande groot onderhoud aan de Coenbrug (waaronder de vervanging en verhoging van de geluidsschermen) uitgesteld werd van 2024 naar 2026. In 2017 was beloofd dat het onderhoud in 2024 zou gebeuren. “Het uitstellen van het groot onderhoud naar 2026 vinden wij onacceptabel” schrijft B&W in mei 2023. Het college voelde al nattigheid, omdat er wel een toezegging was maar geen budget vreesde Zaanstad “dat het groot onderhoud daardoor nog later wordt opgepakt.”

Over de ’timing’ van Slegers is hij door de raad onder vuur genomen, aangezien hij lang gewacht had met de brief van de minister met de raad te delen. Dit nieuwe rapport is op 10 januari gedateerd en op 14 februari met de raad gedeeld.

Door Piet Bakker. Bronnen eerder nieuws op De Orkaan en rapport Royal HaskoningDHV. Afbeelding: geluidsscherm Koog a/d Zaan (Google Streetview).