Hoogheemraadschap niet verantwoordelijk voor beheer Westdijk

Niet het Hoogheemraadschap maar Zaanstad is de baas van de Westdijk in Krommenie. De gemeente is verantwoordelijk voor onderhoud als er schade aan de dijk is aangericht door zwaar verkeer.

De woordvoerder van wethouder Gerard Slegers stelt dat Zaanstad alleen actie kan ondernemen richting de veroorzaker “als we bewijs hebben dat de schade daadwerkelijk veroorzaakt is door het desbetreffende transport.”

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft gereageerd op de brief en de e-mail van een aantal bewoners van de Woudpolder. Zij hebben de aandacht gevestigd op verzakking van de Westdijk en beschadiging van het wegdek door te zware transporten. Zij willen dat het hoogheemraadschap beter handhaaft en hebben haar verantwoordelijk gesteld voor de schade.

Het hoogheemraadschap waardeert het dat bewoners (vermeende) misstanden signaleren en aan de orde stellen, maar:

“Het is niet zo dat alles wat in haar werkgebied gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap valt. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de waterhuishouding in het gebied boven het Noordzeekanaal. Dat komt neer op het uitvoeren van drie kerntaken water beheren, keren en zuiveren.

De Westdijk mag dan in naam een dijk zijn, het heeft allang niet meer de kerende functie die het in een ver verleden had. Het is nu een weg die niet onder het HHNK valt. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de weg en het handhaven van de verkeersregels voor het wegverkeer ligt bij de gemeente Zaanstad.”

Hooibalen

Aanvankelijk stelden de bewoners dat ook agrarisch verkeer verantwoordelijk voor de schade zou zijn. Anjo de Leeuw die samen met zijn vader een aantal percelen veenweideland in de Woudpolder pacht reageerde al eerder op de brief. De beschadiging van de Westdijk kan volgens hem niet door wagens met hooibalen zijn veroorzaakt, op zo’n wagen achter een tractor kunnen nooit meer dan 24 balen:

“Ons inziens hebben zware transporten voor de nieuwbouw van huizen aan de Westdijk juist bijgedragen aan de verzakking. Er staan een aantal voorbeelden van zwaar transport beschreven in het artikel, maar niet die over de huizenbouw.”

De woordvoerder van Zaanstad stelt:

“Het klopt dat Zaanstad de wegbeheerder is. Bij ons is niets bekend van zwaar transport, en als wij hiervoor een ontheffingsaanvraag krijgen dan wijzen wij die ook af.”

Najaarsschouw

Het HHNK voert eenmaal per jaar een najaarsschouw uit. Zij controleert of het water in de sloten voldoende doorstroomt en constateert of onderhoudswerk noodzakelijk is. De eigenaren van de grond zijn verantwoordelijk voor het verrichten van de werkzaamheden die uit de schouw volgen. Niet alle grond in de Woudpolder is eigendom van het HHNK. Het gedeelte van de Westdijk tussen Krommeniedijk en het complex volkstuinen in Krommenie is particulier bezit.

Het werk van het hoogheemraadschap kan niet de oorzaak zijn van de schade,

“Het hoogheemraadschap voert het onderhoud zoveel mogelijk vanaf het water uit en alleen als het niet anders kan vanaf de oevers met klein en licht materieel. Aan die voorwaarden moeten ook de aannemers voldoen als het HHNK die inschakelt voor de uitvoering.”

Baggeren

Het ‘baggeren’ waarnaar verwezen wordt in de brief betreft volgens HHNK het groot onderhoud dat eens in de zeven jaar wordt uitgevoerd om de waterwegen op diepte te houden.

“Het uitdiepen van de sloot langs de Westdijk vond voor het laatst plaats in 2015 en staat nu gepland voor 2022. Ook hiervoor wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt of met klein en licht materieel. Er zijn recent geen onderhouds- of baggerwerkzaamheden uitgevoerd.”

Het Hoogheemraadschap stelt dat bewoners moeten zich met hun bevindingen tot de gemeente wenden en niet tot het HHNK.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Martin Hammer

  Lijkt mij een onjuiste redenering: De woordvoerder van wethouder Gerard Slegers stelt dat Zaanstad alleen actie kan ondernemen richting de veroorzaker “als we bewijs hebben dat de schade daadwerkelijk veroorzaakt is door het desbetreffende transport.”

  Gemeente is verantwoordelijk voor de openbare weg en zal, indien de weg onveilig is geworden, actie moeten ondernemen, ongeacht door wie de schade is ontstaan.
  Gemeente kan zich volgens mij niet onttrekken aan verantwoordelijkheid openbare weg….

  • Marcel van Kampenhout

   Geachte heer Hammer,

   Natuurlijk kan de Gemeente alleen actie richting een veroorzaker van schade ondernemen, indien deze bekend is. Dat neemt niet weg, dat de Gemeente als beheerder ondertussen natuurlijk gewoon herstelwerkzaamheden kan laten uitvoeren, wat u ook zegt. Maar U koppelde onterecht het antwoord van wethouder Slegers aan de verplichting tot onderhoud.

 • Jaap J. Boot

  De schade is veroorzaakt tijdens de bouw van het eerste gele huis, de dijk werd helaal aan gort gereden, later gingen er zware rijplaten overheen maar toen was de schade al groot. Zelf gezien tijdens mijn regelmatige wandeling rondje Ham.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *