Te zware transporten vernielen de Westdijk

Bewoners van de Woudpolder (Krommeniedijk) hebben hard aan de bel getrokken bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: er moet nu echt een einde komen aan het ‘misbruik’ van de Westdijk.

‘Wij verwachten van het HHNK dat de Westdijk met de aanliggende percelen, als eigendom van de boeren, in de toekomst niet verder verwoest wordt,’ schrijven zij in een brief aan dijkgraaf Luc Kohsiek.

Het gaat om het gedeelte van de Westdijk tussen Krommeniedijk en het volkstuinen in Krommenie.

Een van de bewoners zag hoe op dinsdag 5 januari om zeven uur ’s avonds in het donker een tractor met aanhanger met zeker vijftig balen hooi de Westdijk op reed Om de lading vervolgens illegaal op te slaan op een stuk gemeentegrond naast een hoogspanningskabel [zie reactie verder op artikel].

In de brief worden de gevolgen opgesomd: ‘verzakken van de dijk, zijkanten totaal stuk gereden en de monumentale boerderijen verzakken en de muren scheuren. De ontstane blubbertroep is op woensdag 6 januari van het asfalt verwijderd!’

De brief vervolgt:

‘Als actieve recreanten willen wij geen illegaal gebruik van de ‘gemeentegrond’ naast de hoogspanningsmast voor de honderden hooibalen en daaraan gekoppeld het verplaatsen van 50 hooibalen met de tractor, 8 ton en 3 meter breed’.


Vastgelopen in de berm
Het is niet de eerste keer dat het verbod op zwaar transport wordt genegeerd. De dijk is geschikt voor transport van maximaal twee ton en met voertuigen met een maximale breedte van 2,50 meter. Alleen agrarisch transport is toegestaan.

Eerder is een vrachtwagen met grond vastgelopen in de berm van de Westdijk. Die is uiteindelijk met behulp van een andere vrachtwagen los getrokken nadat eerst de lading grond was gelost. Een veel te zware dragline die was ingezet voor het uitbaggeren van de sloot naast de dijk trof eenzelfde noodlot. Ook deze voorvallen zijn onder de aandacht van het hoogheemraadschap gebracht.


AANVULLING (17 februari): De pachter reageert

Anjo de Leeuw pacht samen met zijn vader een aantal percelen veenweideland in de Woudpolder. Hij is de opdrachtgever voor het transport van de balen hooi. Hij reageert op de bevindingen van de bewoners over de beschadiging van de Westdijk:

‘Wij pachten de grond waarop de hooibalen zijn opgestapeld. Het is dus niet illegaal, zoals gesuggereerd wordt. De gang van zaken zoals beschreven is feitelijk onjuist: op één wagen kunnen nooit vijftig hooibalen worden vervoerd. Op een knappe wagen achter een tractor kunnen zo’n 24 balen.

Het transport op 5 januari was in opdracht van ons als pachter. Het was een agrarisch transport dat overdag plaats vond en niet ’s avonds. De resten grond zijn door de pachter op 5 januari ’s avonds van de weg verwijderd en niet op 6 januari.

Ten onrechte wordt een causaal verband gelegd tussen het landbouwverkeer en de verzakking van de Westdijk. Ons inziens hebben zware transporten voor de nieuwbouw van huizen aan de Westdijk juist bijgedragen aan de verzakking. Er staan een aantal voorbeelden van zwaar transport beschreven in het artikel, maar niet die over de huizenbouw.’Historisch monument
Nu is de Westdijk attractieve route voor wandelaars en fietsers. Het is ook een historisch monument. Dat zie je er niet aan af, zoals de bij de huizen met Zaanse gevels. De Westdijk is in 1280 aangelegd op last van graaf Floris V om het achterliggende land te beschermen tegen de Crommenije. Later is de dijk een onderdeel geworden van een veel langere waterkering die de Nieuwe Dam bij Krommenie verbond met de Knollendam (Zaan Wiki).

We wachten nog op een reactie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Een bijdrage van Jaap de Jong

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *