Wethouder Harrie van der Laan werd wel boos, maar had het niet heel moeilijk met het door de raad loodsen van zijn plannen voor een Huis van de Wijk (#HvdW) in Poelenburg. In dat Huis komen een buurthuis, een bibliotheek, het sociaal wijkteam, het jeugdteam en Centrum Jong. Dat gaat Zaanstad tien miljoen euro kosten. De raad ging vrijwel unaniem akkoord met de plannen.

Dat Huis van de Wijk – dat een ‘kloppend hart’ moet worden voor heel Zaandam-Oost – komt aan de Jaspersstraat op de plaats van de te slopen Spaghettiflat. Het nieuwbouwcomplex omvat ook 320 woningen en wordt samen met woningcorporatie Rochdale ontwikkeld.

Bieb

Iedereen was blij met de plannen. Vooral met de bibliotheek. Eylem Köseoglu (PvdA): “wij zijn enthousiast over Huis van de Wijk”. Melchior Mattens (PvdD): “Wij zijn voor het Huis van de Wijk. Wij willen ook op ander plekken bibliotheken maar dit is een mooie plek”. Sebnem Pançar (DENK): “De Bieb heeft toegevoegde waarde”. Menno de Haas (ROSA): “positief!” Hanneke Veurink (CU): “De Bieb is een belangrijke toevoeging.”

Iedereen?

Nee. Eén raadslid weigerde mee te doen aan de collectieve jubel over het #HvdW. Marianne de Boer (LZ) concentreerde zich op het zwakste onderdeel van het plan: de financiële dekking. De gemeente staat de eerste vijf jaar garant voor een verwacht exploitatietekort van de bibliotheek van € 500.000 per jaar. Maar Zaanstad gaat uit “van een toekomstig structurele extra baat van ongeveer € 0,6 mln., op basis van publicaties van het Rijk over deze maatregel” en maakt zich geen zorgen, ondanks dat daarover “nog geen 100% zekerheid is.”

‘Chantage’

De Boer was daar eigenlijk niet zo zeker van en noemde het voorstel onzorgvuldig en onvolledig. Ze pleitte ervoor om het plan van de agenda te halen. Wethouder Harrie van der Laan (POV) liet zijn feestje niet zomaar verpesten en zette zwaar geschut in. Uitstel zou leiden tot afstel waarmee De Boer verantwoordelijk zou worden voor het niet doorgaan van de bouw van 320 woningen. De Boer vond dat ‘chantage’. Van der Laan bleef erbij dat “als wij volgende maand de tender niet kunnen starten” het te laat zou zijn. En: “ik werp het verre van mij dat ik u chanteer, en dat ik mijn huiswerk niet heb gedaan.” Bovendien, stelde Van der Laan, was het ook zo erg voor de ambtenaren die zo hun best op het plan gedaan hadden. De Boer liet zich die kans niet ontgaan: “u moet er geen ambtenaren bij halen”. Van der Laan: “mevrouw De Boer maakt het persoonlijk, niet ik. Wij laten zien dat we deze buurt nu eens eindelijk serieus nemen na al die jaren.”

Dat de dekking niet 100 procent was geregeld, was volgens de wethouder “een risico dat wij wel durven te nemen”. En dat was de raad bijna unaniem met hem eens. Behalve De Boer stemde alleen de PVV tegen het plan.

Eigenlijk zou de aanbesteding medio april al moeten starten, en daarmee is het plan al tegen z’n eerste vertraging aangelopen.


UPDATE: Onder het stuk reageerden onder andere twee raadsleden. Maikel Kat (DZ) hebben we in de reacties beantwoord, Jonathan van der Sluis (GL) ging op de stoel van Marianne de Boer zitten om uit te leggen wat zij eigenlijk bedoelde. We vroegen het De Boer zelf:

Dat “De Boer mee ging in de redenatie dat er waarschijnlijk dekking komt voor de bibliotheek” aldus Van der Sluis klopt niet volgens De Boer: “Ik vind de dekking boterzacht en heb dat tijdens het Zaanstad Beraad al duidelijk gezegd.”

Dat ze zich afvraagt of het geld niet beter voor een bibliotheek in een andere wijk gebruikt kan worden is ook onjuist volgens De Boer zelf:

“Mijn zorg is dat we onvolledig zijn geïnformeerd. De wet wordt aangescherpt en we weten nog niet waaraan we moeten voldoen. Nu al de gelden, waarvan we niet eens zeker weten of ze dus komen, al structureel gebruiken voor een dekking, sluit in ieder geval andere mogelijkheden/bibliotheken uit. Ik zeg niet dat een bieb in Poelenburg niet goed zou zijn, maar misschien als alles onderzocht is, is er toch meer behoefte aan een bieb in Zaanstad-midden: immers de afstand daar tot een bieb is veel groter. In Poelenburg zitten de bieb van Zaandam en Oostzaan op max. 3 km afstand. In midden is dat 6 km.”

De Boer vindt ook niet dat het project moet worden stopgezet: “Ik vroeg om een maand uitstel, zodat het onderzocht kan worden hoe we aan de zorgplicht denken te kunnen voldoen.” Ook is ze van mening dat er helemaal geen ‘afweging’ gemaakt voor de relatief veilige keuze voor een bibliotheek in Poelenburg. De Boer: “Onzin, want we hebben die afweging helemaal niet gemaakt. Waarom is Poelenburg bijvoorbeeld belangrijker dan midden? Er is overal een trend dat kinderen minder lezen en taal achteruit gaat.”

De inschatting van Van der Sluis dat het De Boer aanstuurde op een “gegarandeerde vertraging en mogelijk afstel van het hele woningbouwproject” is volgens de LZ-fractie-leider “zwaar overdreven, in een maand lijkt me dat te moeten kunnen.”

Van der Sluis sluit af met “het belang van goed taalbegrip is wel een investering waard, zoals we hier ook weer kunnen zien.” De Boer: “Tja, goed luisteren is ook ingewikkeld.”

Door Piet Bakker. Afbeelding: plannen voor Huis van de Wijk. Reactie Marianne de Boer.