Op 12 juli 2023 werd in een woning aan de straat Poelenburg geconstateerd dat er sprake was van illegale prostitutie. Het pand werd op last van de burgemeester per direct voor drie maanden gesloten ‘wegens exploitatie van een onvergunde seksinrichting en de verstoring van de openbare orde die dit al langere tijd opleverde’.

De huurder van deze woning maakte bezwaar tegen dit besluit. Woensdagmiddag – 10 januari – vond er daarom een hoorzitting plaats.

De hoorzitting

‘Het is belangrijk om te benadrukken dat er sprake is van het onrechtmatig binnentreden van de woning’, aldus advocate Stolk-Hogeterp tijdens een hoorzitting van gemeente Zaanstad. De advocate heeft geen stukken gezien waaruit volgt dat er voldaan is aan de ‘Algemene wet op het binnentreden‘. Daarnaast heeft de sluiting van de woning zwaarwegende gevolgen en doet de advocate van de huurder een beroep op de evenredigheid.

De heer Kuijper, aanwezig als vertegenwoordiger van de burgemeester, geeft aan dat het binnentreden van de woning wel degelijk op een juiste manier is gebeurd. Bij de rapportage, die is opgesteld naar aanleiding van de overtreding, zit een machtiging tot binnentreding. Tijdens de hoorzitting blijkt dat deze op 11 juli is afgegeven, maar de advocate deze niet eerder heeft (kunnen) zien.

Woningcorporatie wil ontbinding huurovereenkomst

Als gevolg van de sluiting van de woning heeft de woningcorporatie bij de rechter een verzoek ingediend tot een ontbinding van de huurovereenkomst. De advocate stelt in de hoorzitting dat de sluiting van de woning een zwaar middel is en vergaande gevolgen voor heeft haar cliënt. De huurder raakt mogelijk zijn woning kwijt. ‘Het is belangrijk om dit in evenredigheid mee te nemen.’

In reactie hierop geeft de heer Kuijper aan dat niet het besluit tot sluiting de reden is dat de huurder zijn woning kwijt kan raken. Dat is de overtreding die op 12 juli is geconstateerd. ‘Als de woning gebruikt was zoals die hoort te worden gebruikt dan hadden we hier nu niet gezeten en had de woningcorporatie niet in actie gekomen.’

Evenredigheid en zwaarwegende gevolgen

Tijdens de hoorzitting gaat advocate Stolk-Hogeterp meerdere malen in op de evenredigheid van de opgelegde maatregel. ‘We praten hier over iets van jaren. Nu wordt er ineens aanleiding gezien om tot sluiting van de woning over te gaan. De sluiting zelf heeft er wel wel degelijk in geresulteerd dat buitengerechtelijke ontbinding door verhuurder is toegepast. De sluiting is een andere toetsingscriterium voor de rechter. Mijn client heeft altijd het standpunt ingenomen dat hij er niet van op de hoogte was. Als hij informatie verstrekt had gekregen had hij daarop kunnen acteren.’

Wanneer de burgemeester overgaat tot een bestuurlijke waarschuwing of last onder dwangsom is de ervaring dat woningcorporaties dit soort acties niet tolereren en overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Streng sluitingsbeleid tegen ondermijnende criminaliteit

Waarom wordt er nu gebruik gemaakt van dit vergaande middel? Het probleem met prostitutie in deze woning speelt al jaren, de eerste meldingen zijn al van december 2021. De heer Kuijper is het met de advocate eens dat de woning al eerder gesloten had kunnen worden. ‘Maar dat neemt niet weg dat we nu niet kunnen kiezen voor een directe sluiting van de woning.’

Dat er nu wordt opgetreden is het gevolg van het Pact Poelenburg Peldersveld. De burgemeester is (pro)actiever gaan optreden tegen dit soort overlast in de wijken. Dit argument speelt bijvoorbeeld ook bij Opiumwetsluitingen. Het zijn kwetsbare wijken waarbij de leefbaarheid al ernstig onder druk staat.

Opvallend is dat Kuijper tijdens de hoorzitting verklaart dat de ervaring is dat een last onder dwangsom als maatregel niet werkt. ‘Het leidt niet tot gedragsverandering. Vaak omdat niet de huurder of eigenaar zelf, maar een derde gebruik maakt van een woning. Er zit vaak een schakel tussen waardoor de maatregel niet effectief is.’

De reden waarom in dit geval is gekozen voor sluiting is de effectiviteit van de maatregel. ‘Het is het meest effectieve middel om de verstoring van de openbare orde en de bekendheid van de woning bij klanten en prostituees die van de woning gebruik maken direct weg te nemen.’

Adviescommissie afdeling Juridische Zaken

De commissie gaat zicht buigen over het bezwaarschrift. Er volgt een advies aan de burgemeester in de vorm van een conceptbeslissing.

Door: Redactie De Orkaan, Bron: hoorzitting gemeente Zaanstad, Foto: Zaanstad.