In 2013 dacht IKEA er al over om naar het plan Zuiderhout in Zaandam komen (het voormalige Bruynzeel-terrein), ze tekende daartoe een overeenkomst met de gemeente.

Maar ondertussen zit er weinig schot in de zaak. De gemeente heeft al uitstel tot mei 2015 gegeven, maar of IKEA dan alsnog toehapt is onzeker.

Burgemeester Faber en wethouder Dennis Straat stuurden deze week een brief naar de raad waarin zij de situatie uitleggen, in stappen:

  • de gemeente sluit in juni 2013 een overeenkomst met IKEA om het bedrijf naar Zuiderhout te halen, IKEA belooft kort na deze ondertekening de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen zodat de zaak in gang kan worden gezet.
  • in november 2013 vraag IKEA uitstel, en als ze een aanvraag indient, wil ze de toezegging dat ze 5 jaar (nadat de toezegging rond is) mag wachten om te gaan bouwen.
  • de gemeente wil dat alleen toestaan als IKEA een deel van de kosten voor de ontsluiting van het gebied voor haar rekening neemt.
  • op 26 november besluit IKEA niet te tekenen en vraagt de gemeente uitstel tot 1 mei 2015, ze neemt dus geen kosten voor haar rekening.
  • IKEA zegt ook het voorlopige contract met de gemeente op, er is dus geen overeenkomst meer.
  • de gemeente (B&W) heeft hiermee ingestemd.

Het resultaat is dus dat er geen contract meer is, en dat IKEA pas over een half jaar na gaat denken of ze wel naar Zaandam wil, en als er een contract komt, kan het nog jaren duren voordat er gebouwd gaat worden. Of IKEA ondertussen een deel van de kosten (verkeer, parkeren) betaalt is ook onzeker.