Illegaal wonen en ‘zwarte tabak’ op bedrijventerrein Schellingweg

Zaanstad heeft samen met de politie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, Liander en de Douane een controle uitgevoerd op bedrijventerrein Schellingweg in Zaandam.

In vier panden werd illegaal gewoond. In één pand is 69 kilo illegale tabak aangetroffen waarover geen accijnzen is betaald.

Tijdens deze controle zijn 18 bedrijven gecontroleerd. Hierbij werd onder andere gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. De douane zal een boeterapport opmaken ten aanzien van de aangetroffen tabak

Zaanstad schrijft in het persbericht over de controle:

“Door het vaak gesloten karakter van bedrijventerreinen en de beperkte (sociale) controle kunnen bedrijventerreinen een aantrekkelijk gebied zijn voor criminele activiteiten. Dit heeft een negatieve invloed op de fysieke en sociale kwaliteit van het gebied en verstoort het ondernemersklimaat. Zaanstad voert samen met partners regelmatig controles uit in de gemeente.

Met de controles wordt het gebruik van de panden in beeld gebracht. Zo kan indien nodig een einde worden gemaakt aan onveilige, ongewenste en niet vergunde situaties. Het doel is om toe te werken naar veilige bedrijventerreinen, met een integer en gezond ondernemersklimaat.”

Foto: Google Streetview

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *