Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen ze erboven: tussen hemel en aarde.

Zaankanters staan meestal op de grond, maar af en toe zweven ze erboven.

Vandaag in onze glazen bolGroeps-healing met Rob van den Berg

“Wij krijgen allemaal de kans en de tijd om weer naar het Licht terug te keren, iedere ziel in zijn eigen tempo.”

Rob van den bergRob wordt vaak bij mensen thuis uitgenodigd om te healen en zijn spirituele inzichten te delen. Dat doet hij vanuit zijn geloof in God: “Een God van grenzeloze liefde.”

Hij werkt het liefst met een groepje tot 8 personen en hij werkt zonder vastgestelde agenda. Geleid door Engelen laat hij het altijd gaan zoals het gaat. Laat je verrassen dus.

De prijs is ook een soort van verrassing: “Uiteraard vraag ik daar een kleine vergoeding voor…… (dit kan per plaats verschillen i.v.m. de reisafstand)”

Extra: als Rob toch bij je thuis is, laat hem dan ook direct je geesten, schaduwen en schimmen verwijderen. “Het kan gebeuren dat ze zich niet in één keer gewonnen geven, maar na flink wat overredingskracht zullen zij toch heen gaan.”