Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen erboven: tussen hemel en aarde.

Zaankanters staan meestal op de grond, af en toe zweven ze erboven. Vandaag in onze glazen bol: Schumann Resonantie.

Niet zomaar een cursus maar een cursus met MX2 generator. Maar dan krijg je ook wat: “verkwikkend en vernieuwend, vooral met de intentie om uw energie, uw trilling, te verhogen.”

“De Schumann resonantie is de trilling tussen de kern van de Aarde en de buitenlandse laag van de ionensfeer, ongeveer 65 kilometer boven de Aarde. Alles wat leeft op deze planeet staat in verbinding met deze trilling, zeg maar de hartslag van de Aarde.”

Deze resonantie is werkelijk van levensbelang. Wanneer men dit bewust door het lichaam kan laten stromen wordt men vrijwel direct rustiger, positiever, sterker, gezonder en gelukkiger.

Het biedt bescherming tegen straling en andere ongewenste frequenties, het activeert je cellen en restaureert je DNA.

Als u in uw leven te maken heeft met ziekte, onverwerkte emoties, depressiviteit, ingebrachte chips, mindcontrol, misbruik, worstelingen met geloofsovertuigingen of seksualiteit is de Schumann resonantie de oplossing.

De Zaanse cursus is op zondag 25 januari. Met de MX2 healing generator dus!

Deze generator wekt een energieveld op wat zeer nauw aansluit bij de Schumann resonantie. De MX2 energie maakt gebruik van de heilige geometrie en 61 edelstenen bollen waarin alle aanwezige frequenties in het Universum zijn opgenomen. Door in dit veld aanwezig te zijn worden onze gedachten stiller, het opent onze chakra’s en komt de Kundalini stroom op gang.”

En dat voor maar €75. Cursusleider is Anton Teuben (ook bekend van de UFO-database). De middag wordt georganiseerd door Nulpuntenenergie bij kanovereninging De Geuzen, Geuzenpad 1 in Zaandam (Poelenburg, vlakbij Weerpad).