Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen ze erboven: tussen hemel en aarde.

Zaankanters staan meestal op de grond, maar af en toe zweven ze erboven. Vandaag in onze glazen bol: Vermiste dieren vinden met Monique de Graaf, paragnost.

Laten we beginnen met de kosten: een beetje koffiedik kijken, want die variëren tussen de € 25,- en de € 120,- per consult.

Monique opereert ‘te Zaandam’ maar geeft geen adres. Daar wij geen helderziende zijn, blijft dat dus onbekend.

Monique kan intunen op je diertje. Connecten. Een lijntje leggen, een klik maken.. Misschien kan ze vertellen welke route je knuffel is gegaan. Verder verwijst ze naar de verhalen op de site van Kat Vermist, maar daar stuitten wij direct op het dramatische verhaal van kat Binkie waarbij de Animal Communicator –nadat ze ingetuned was op ’t diertje- doorkreeg dat hij dood was. Aangereden. Dit bleek onzin. Wel ontving het baasje van Binkie een rekening van de communicator.

Maar dat zal vast Monique niet zijn geweest. Geloven wij.

Monique de Graaf

Hier vind je Monique