Tag Archives: paragnost

In de glazen bol: Vermiste dieren opsporen

Orkanen raken af en toe de grond, meestal razen ze erboven: tussen hemel en aarde. Zaankanters staan meestal op de grond, maar af en toe zweven ze erboven. Vandaag in onze glazen bol: Vermiste dieren vinden met Monique de Graaf,