“De kop is er af” kon de projectleider van het megaproject ‘Thorbeckeweg’ eindelijk zeggen, maar nu de rest nog. Na maanden van plannen en voorbereiden konden geïnteresseerden kennismaken met de (grotendeels) uitgewerkte plannen en daarover vragen stellen.

Samen met alle partners kon het projectteam van Boskalis nu meer duidelijkheid geven over de vorm waarin het project ‘AVANT’ (Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg) eruit gaat zien. Dat zal voor iedereen die als automobilist of fietser gebruik maakt van de Thorbeckeweg en omgeving, niet ongemerkt voorbij gaan.

Het uiteindelijk doel is een efficiënter en veiliger gebruik van de (beperkte) ruimte, voor álle gebruikers en bewoners. Maar zoals binnen het team al werd opgemerkt: “eerst het zuur en dan pas het zoet”. Om de overlast te beperken is een ingenieus ‘wisselsysteem’ bedacht, waarin bestuurders ‘om’ het project heen worden geleid. Ook is er extra aandacht en overleg om ervoor te zorgen dat er géén dubbel probleem ontstaat door de werkzaamheden die tegelijkertijd plaatsvinden rond de Prins Bernhardweg / Rotonde.

Wat gaat er gebeuren?

Op dit overzichtskaartje is globaal te zien wat het gehele plan omvat. De cijfertjes geven geen volgorde aan, maar verwijzen naar diverse deelplannen. Daarvoor lopen nu de nodige detailontwerpen en vergunningsaanvragen. Wat het eerst merkbaar zal zijn is het treffen van voorzieningen voor fietsers, daarna komt het autoverkeer pas aan de beurt. (onder de kaart worden deelplannen uitgelegd)

Bij punt ❺ wordt het fietspad naar het Skoon verlegd en komt er een fietstunnel onder de verlengde Stellingweg door. Tussen de cijfers ❹ wordt een tweede fietsbrug gebouwd, die vanaf de Kerkstraat in Oostzaan aansluit op het fietsnet naar Amsterdam.

De bestaande fiets/busbrug bij ‘de Vlinder’ blijft, maar wordt vanaf de Thorbeckeweg voorzien van een op- en een afrit voor auto’s/bussen (bij ❸). Daarna wordt de oude weg via Westkolkdijk/ Barndegat afgesloten en verdwijnt ook het Esso station.

In de fases daarna (vanaf voorjaar 2025), worden in delen steeds de overige onderdelen van het project uitgevoerd. Daar gaan we dan weer over schrijven. Wil je zelf kaarten, schetsen, foto’s enz. gaan bekijken, of natuurlijk jouw vragen stellen aan het projectteam, kom dan naar een van de volgende infomarkten:

  • Woensdag 14 februari 16.30 tot 18.30 uur, bij Kanovereniging de Geuzen (áchter het gebouw van de Poelenburgt).
  • Donderdag 15 februari vanaf 19:00; in het Gemeentehuis in Oostzaan.

Of kijk op de site thorbeckeweg.nl voor meer info.

Door Kees Malingré. Bronnen: persinfo Boskalis en bijeenkomst AVANT. Foto’s de Orkaan, Boskalis