De gemeente komt tegemoet aan de wens van de bewoners van de Lijnbaan: de toegang vanaf deze straat naar het parkeerterrein van HUBO en Plus wordt gesloten voor motorvoertuigen. Deze maatregel is onderdeel van een opknapbeurt van de Lijnbaan en de Zonnelaan.

De uitvoering van dit plan start in september van dit jaar en duurt tot juli 2025. Voordat deze werkzaamheden beginnen, vervangen PWN en Liander op enkele plekken de water- en gasleidingen.

De opknapbeurt bestaat uit het bekende riedeltje: de bestrating vernieuwen, het riool vervangen of herstellen, ledverlichting plaatsen, parkeergelegenheid optimaliseren, gezondheid bomen onderzoeken en de wijk waar mogelijk vergroenen.

Tijdens een bewonersavond is duidelijk geworden dat de buurt problemen heeft met het parkeren in de krappe straten en het gebruik van het parkeerterrein van de Hubo en Plus als korte doorsteek naar de Heiligeweg. De winkeliers zijn tegen de afsluiting van deze doorgang. De gemeente heeft de belangen van de bewoners zwaarder laten wegen. De afsluiting wordt gecombineerd met de invoering van eenrichtingsverkeer op de verbinding tussen de Lijnbaan en de Zonnelaan.

Bijdrage door Jaap de Jong