Zaanstad wil in de komende twee jaar in de voormalige Leviaan-panden aan de Goudastraat 58 en de Wandelweg 98 in Wormerveer 12 à 14 dak- en thuislozen opvangen.

De inloopavond op woensdag 4 oktober is van 19.00-20.30 uur niet op één van de beoogde opvanglocaties, Wandelweg 98, zoals in de eerste bewonersbrief stond, maar in buurtcentrum de Lorzie.

Wethouder Harrie van der Laan is daarbij zelf aanwezig. “De ideale locatie bestaat niet” liet de gemeente weten, dus er was behoefte “aan een goed participatietraject met de buurt”. De participatie bestaat uit informatie verstrekken, het besluit is al genomen en de locaties zijn bekend. Bewoners kunnen individueel met ambtenaren, de wethouder en mensen van het Leger des Heils praten. Een plenair gedeelte – met kans op georganiseerde buurtprotest – is geen onderdeel van het programma.

De groep die in Wormerveer komt, wordt sinds november 2022 ’s nachts opgevangen in twee slaapzalen in het Room Mate hostel boven restaurant La Cubanita aan de Westzijde in Zaandam. Uit de raadsinformatiebrief van burgemeester Hamming en wethouder Harrie van der Laan is op te maken dat die opvang niet optimaal is omdat een groot deel van de bewoners psychische problemen heeft “al dan niet in combinatie met een verslaving.” De groep heeft “(intensieve) begeleiding en/of behandeling” nodig maar dat lukt dus niet in het hostel. De dagopvang is ook in Wormerveer mogelijk waar ze ‘herstelgerichte activiteiten’ kunnen ondernemen.

Eigenlijk had deze groep naar de opvanglocaties Transit aan de Boschjesstraat (Koog a/d Zaan) en Zaanerf (Westzijde) gemoeten, maar de verbouwingen daar zijn pas eind 2024 klaar. Daar is vertraging opgetreden omdat de opvang aan de Klaas Katerstraat in Zaandam nog niet klaar is. Daar zouden bewoners van Transit en Zaanerf moeten worden opgevangen. De verbouwing van de Klaas Katerstraat had deze zomer al moeten beginnen maar dat is niet gehaald. Er is zelfs nog geen vergunning voor de verbouwing afgegeven.

Complexe problematiek

In Wormerveer heeft de wijkmanager van Zaanstad zorgen geuit over de belastbaarheid van Wormerveer-Zuid, “omdat de wijk al verschillende complexe problematiek zou ervaren.” Die zorgen worden gedeeld door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, de politie en Handhaving.

Maar volgens Zaanstad zijn die zorgen minder geworden na een stakeholdersbijeenkomst “georganiseerd om de verschillende partners in de wijk mee te nemen in de komst van deze tijdelijke locaties”. Deze bijeenkomst heeft ervoor gezorgd dat de zorgen vanuit afdeling Handhaving en ook vanuit de politie zijn afgenomen “omdat zij nu meer zicht hebben op de doelgroep en locatiemanager van Leger des Heils de aanpak goed kon toelichten.”

Gemeente Zaanstad wordt huurder van de panden van ZVH. De maximale huurperiode bedraagt twee jaar, tot maximaal 31 augustus 2025. De huidige aanbieder van de opvang voor dak- en thuislozen Leger des Heils gaat ook deze opvang organiseren.

Goudastraat (afbeelding boven is de locatie aan de Wandelweg)

Door Piet Bakker. Bron: raadsinformatiebrief, bewonersbrief, eerder nieuws op De Orkaan, foto’s: Google Streetview.