Volgens Donald Trump is de klimaatverandering een verzinsel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weet echter dat het steeds harder en langer regent in Nederland.

Een groot deel van de dijk tussen Jisp en Neck voldoet daarom niet meer aan de eisen.De dijk wordt aangepakt, de werkzaamheden beginnen in juli en duren tot het eind van het jaar. De dijk is alleen voor bestemmingsverkeer en fietsers toegankelijk.

De precieze dag is volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap nog niet bekend, de aannemer is bezig met vergunningen en voorbereidingen. 1 juli is op zaterdag, dus op z’n vroegst wordt het maandag 3 juli. Als de precieze datum bekend is, plaatsen we een bericht op De Orkaan.

Tot 28 juni is de Engewormerbrug nog overdag afgesloten. Het Hoomheemraadschap wilde daarom niet eerder met de werkzaamheden aan de Jisperdijk beginnen.

Om de Jisperdijk en de Zwarteweg (in Neck) voor de toekomst klaar te maken, wordt langs de Jisperdijk een kunststof damwand geplaatst aan de kant van de polder. De weg wordt per vak verwijderd, opgehoogd met 10 tot 30 centimeter grond en vervolgens weer aangelegd. De Zwarteweg in Neck wordt op enkele plaatsen opgehoogd.

De dijk wordt afgesloten voor verkeer tot eind december 2017, met uitzondering van het bestemmingsverkeer. Met de busonderneming EBS wordt naar een alternatieve route gezocht.