Jonge Prins (Wormerveer) geen rijksmonument meer

Volgens minister Slob stond het voormalige hotel De Jonge Prins in Wormerveer ten onrechte op de lijst met Rijksmonumenten. Het pand werd in 1979 gesloopt en op die plek kwam een appartementencomplex met dezelfde naam.

Slob heeft in december vorig jaar een eind aan de inschrijving gemaakt. Voor de bewoners heeft het geen gevolgen.

‘Rijksmonument 40027’ werd op 17 november 1967 ingeschreven in het rijksmonumentenregister. De minister:

“Ik heb geconstateerd dat het rijksmonumenten is gesloopt. De monumentale waarden zijn door de sloop niet meer aanwezig.”

Omdat het pand geheel opnieuw is opgebouwd is er geen sprake van reconstructie volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De Jonge Prins werd gebouwd in 1617. Na de oorlog kwam het in handen van de familie Duits en was het een centrum van het Wormerveerse verenigingsleven. (Voor sloop zou nu waarschijnlijk geen vergunning gegeven worden.)

Hieronder foto’s uit het Gemeentearchief Zaanstad en onze eigen foto’s van hoe het pand er nu uitziet.

De Alkmaar Packet bij de steiger nabij hotel De Jonge Prins (1890)
Vrijwillige Brandweer Wormerveer voor het Hotel de Jonge Prins (1900 – 1930)
1930 (GAZ)
1978 (GAZ)
Noordeinde
Vanaf de Zaanweg
Deel dit artikel:

12 reacties

 • Dirk Duits

  Zit een vorm van logica in. Wel vreemd dat er indertijd dan toestemming voor sloop en wederopbouw is gegeven. Het beeldbepalende karakter van de Jonge Prins is in ieder geval nog overeind. Ik hoop dat de VVE van de Jonge Prins dit ook zo wil behouden.

  • Cees rink

   Belachelijk van slot hij kan zich beter bemoeien met het onderwijs van de kinderen die doordat de scholen dicht zijn een leer achterstand oplopen,

   • Daar heb jij wl gelijk in slob moet zich met andere zaken bemoeien groet martin Krijt in drenthe

   • Theo Kuil

    Leuk detail: de Jonge Prins bestond al in 1617. Als jongen van de Marktstraat, opgegroeid bijna naast Wastora en tegenover de fabriek van Boon en kapsalon Mante, heb ik zelfs wel eens opgetreden in de Jonge prins bij het afscheid van een pastoor rond 1963. En later (1968) nog een middag ge-mens-erger-je-niet met Dirk, de zoon des huizes. Fijne herinneringen. Sinterklaas wist ook elk jaar de weg te varen over de Zaan naar de Jonge Prins. Vernoemd naar Maurits van Oranje?

  • Voor de bijdehandjes die geen verstand van zaken hebben
   Door splitsing van eigendommen van een Rijksmonument
   Komen de eigenaren niet in aanmerking voor subsidie van het Rijk
   En dat is de situatie van de JONGE PRINS!!!

 • Frank van der Laan

  Laten wij de rijkssubsidies vooral gebruiken voor restauratie en onderhoud van nog bestaande monumenten. De Jonge Prins is helaas geen monument en ook geen historisch pand meer sinds de sloop in 1979. Het is alleen een op het oude pand lijkend historiserend gebouw zonder enig origineel hout constructie of metselwerk.Er staan nog genoeg oude panden in de Zaanstreek die onze bescherming en restautatie of onderhoudsgelden behoeven. Maar niet voor dit soort Zaanse Eftelingpanden.

  • Jan Betlem

   Frank waar haal jij de “Eftelingpanden” vandaan, het pand heeft een historie die terug gaat tot ver voor het Efteling tijdperk, enige honderden jaren. En het vrijwel geheel in de oorspronkelijke stijl terug gebouwd.

 • Dick Zwart

  Na 40 jaar ontdekt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dat de huidige Jonge Prins niet meer als Rijksmonument kan worden aangemerkt. Enige weken geleden werd de Historische Vereniging Wormerveer daarop door de Vereniging van Eigenaren op attent gemaakt en vervolgens heeft de vereniging contact opgenomen met de Vereniging Zaans Erfgoed die daarop bezwaar heeft gemaakt bij de minister.
  Als de minister dit bezwaar terzijde legt, zou het goed zijn als de gemeente de beschermende taak overneemt. Het is waar dat er niet veel originele kenmerken in het pand aanwezig zijn maar het moet worden voorkomen dat over een aantal jaren het gebouw wordt gesloopt en vervangen wordt door een meerdere verdiepingen tellend flatgebouw. Dan zou Wormerveer een groot de van haar gezicht verliezen. Gelet op mijn openingszin vraag je je af of de Rijksdienst nog wel bestaansrecht heeft.

 • Frank van der Laan

  Beste Jan, begrijp mij niet verkeerd. Maar de Jonge Prins is geen monument meer. Het originele pand is volledig gesloopt en men heeft daarvan niets meer gebruikt in het nieuwe pand. Dat is hetzelfde als de beschuittoren in Wormer. Heel leuk voor het dorp maar het is geen monument meer.Er staan in Nederland duizenden authentieke historische panden die met sloop bedreigd worden. Deze hebben mijns inziens vanwege het feit dat zij nog grotendeels in authentieke staat verkeren meer recht op de status van rijksmonument. Ken jij de Jonge Prins nog van vroeger? Waar is de zaal en de houtconstructie? Het is niets dan een gelijkend casco leuk voor het dorpsgezicht,en zeker altijd beter dan die moderne betonblokken, maar hopeloos verloren qua inhoud voor de historisch geïnteresseerde. Mijn grote angst is namelijk, dat men op deze manier alle oude panden plat kan gooien. Historiserend terugplaatsen, maar alle originele houten bouwconstructies voor beton vervangen. Neem recent een voorbeeld aan de hoek Edisonstraat Zaanweg. Dit was ook een monument met bijzondere houtconstructie. Ook daar is niets origineels meer aan. Gelukkig moest er voor het dorpsgezicht iets gelijkends worden neergezet. Erfgoed gaat ook om het beschermen van de gebruikte materialen en methoden en niet alleen om het terugplaatsen van een enigzins gelijkende gevel. Om te beginnen had de Jonge Prins nooit gesloopt mogen worden. Hier zijn grote fouten gemaakt, en daar moeten wij voor waken bij wat er nog resteert aan intakte constructies.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *