Kiezersbedrog: Rob Monen akkoord met festival in Twiske (Ingezonden brief)

Vlak voor de verkiezingen stond een levensgroot verkiezingsbord bij het kruispunt in Oostzaan.0

Precies bij de entree naar het geliefde Natura 2000-gebied het Twiske. Rob Monen poseerde met een hark in de hand en lachte naar de camera. ‘Geen festivals en overnachtingen in het Twisk’e luidde de begeleidende tekst. ‘Stem Groen Links’.

Door: Aad Luymes (uit Oostzaan)

Kiezersbedrog

Dat is een standpunt dat je van een Groen Links wethouder zou mogen verwachten. Veel stemmers zetten een kruisje bij zijn naam. Maar bij de raadsvergadering op 30 mei bleek dat Rob Monen 180 graden was gedraaid. Als lid van het vorige College van B&W, gaf hij zijn fiat aan de evenementenvergunning en de Omgevingsvergunning voor het Lentekabinet. Dat is kiezersbedrog!

Verboden nesten te verstoren

Maar dat niet alleen. Monen breekt met de afspraak die een meerderheid van de Oostzaanse raad had gemaakt: geen festivals in het broedseizoen. En hij lapt de natuurbescherming aan zijn laars. 

‘’Het is verboden nesten te verstoren,’’ luidt het Natura 2000 gebod. Het Twiske is een Vogelrichtlijn gebied, waar 120 vogelsoorten huizen. De oplettende wandelaar hoort ze zingen: de ritselende rietzanger, het hoempen van de roerdomp, het wekkertjes geluid van de snor. Ze zitten nu op het nest. Hoe moet het met hen aflopen?

Midden in broedseizoen

Op 4 en 5 juni gaat het festival los. 32.000 mensen overspoelen de kwetsbare natuur in Europees beschermde Natura 2000 gebied. Nu al rijden vrachtwagens al af en aan voor de opbouw, met alle stikstofuitstoot van dien. Hekken worden midden in de rietkragen gezet, waar de bedreigde roerdomp leeft. IVN-Twiske heeft al een handhavingsverzoek ingediend. En dan moet het echte festival nog beginnen. Bereid u voor op twee dagen van herrie. 

100 decibel schalt eruit de boxen. Midden in het broedseizoen! En vogels hebben geen oordopjes. Ondanks de keiharde muziek blijven ze hardnekking op hun nest zitten. Ze moeten hun eieren beschermen. Maar ze raken enorm gestresst, en kunnen daardoor hun jongen slechter verzorgen, zo blijkt uit onderzoek.

Verliezer is de natuur

Het rommelde al langer in GroenLinks. Als Annemarie van Duijhoven haar partijgenoot vroeg om kleur te bekennen, verdedigde Rob Monen liever de standpunten van Recreatie Noord Holland NV. Deze beheerder van dit Natura 2000 gebied heeft maar één doel: meer recreatie. 

Vlak na de verkiezingen spatte GroenLinks uiteen. Mooen begon een eigen fractie. Maar hij nam wel de stemmen mee en de kiezers zijn misleid. Rob Moonen is NIET GROEN. Hij kan zich beter bij de VVD aansluiten. De grote verliezers zijn de angstige vogels. En dat midden in een Europees beschermd natuurgebied.


Deze kwestie trok ook de aandacht van Pieter van Vollenhoven. Het leek hem hoogst merkwaardig…

De foto boven komt van het twitter-account van Arjen Ronner

Deel dit artikel:

32 reacties

 • Gerard kraaier

  Tja, wie trapt er nu in. GL is nu niet de betrouwbaarste partij.

 • Edwin Kleiss

  Zo harkt Groen-Links de stemmen binnen.

 • l. Boonstra

  Als het een natuurgebied zou zijn dan werd het niet zo onderhouden en zouden de buurgemeenten niet mee betalen. En natuurlijk zal er wel wat verstoring zijn maar al die honden verstoren de natuur meer dan alle festivals bij elkaar.

 • Rens Kamminga

  Rob Monen met of zonder hark blijft een hork 😡 Je niet laten leiden door ecologische ideeën maar door financieel gewin is nooit een ‘Groene’ gedachte. Misschien moet hij maar voorzitter worden van een nieuw op te richten partij in Oostzaan “Groen Rechts”.

  • R. Kreuger

   Een natura 2000 gebied verpesten is niet rechts. De omringende gemeenten weigeren het te beheren als natuurgebied. En de rijksoverheid weigert in te grijpen. Zowel deze gemeenten als het Rijk zijn links-liberaal van politieke kleur. Misschien zou rechts de status van natuurgebied intrekken. Maar daar gaan we waarschijnlijk nooit achterkomen.

   • Jantje Vastenhouw-Klop

    Beetje late reactie. Het beheer van het Natura 2000 gebied het Twiske wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland NV. Dit is een onderneming in eigendom van de provincie.
    Deze onderneming (RNH) van de provincie entameert festivals in dit Natura 2000 gebied vanuit de financiiele belangen. De natuurbelangen zijn daarbij kennelijk ondergeschikt voor de onderneming van de provincie. Dit terwijl de bestemmingsplannen van Oostzaan en Landsmeer festivals niet mogelijk maken.
    En.. iedere inwoner van de omliggende gemeenten van het Twiske dragen hetzelfde bij.
    Aangezien Zaanstad meer inwoners kent is dat kostenplaatje ook hoger dan het dorpje Oostzaan.
    Oostzaan dient wel het bestemmingsplan rechtmatig te volgen net zoals Landsmeer dit dient te doen. That’s all.

 • Marijke Zandvliet

  Goed stuk, Aad.
  Dat politici onbetrouwbaar blijken te zijn, wordt veel te vaak bewezen.

 • Dirk Marinus Sr

  Rob is al een tijdje het spoor bijster, (r)oerdom(p)….

 • Anja Visser

  Mooi stuk Aad
  Een foto van Ronner erbij die zit nu ook bij Groep Monen
  Wat zijn de kiezers op Rob Monen bedonderd

 • Hans Huijerman

  Hier kan ik met m’n hoed niet bij. Alle natuur staat onder druk, de vogelstand is gedecimeerd, dito de insectenwereld, ondergronden en bodemleven aangetast. Al jaren halen deze droevige tijdingen het nieuws. Hoe is het dan überhaupt mogelijk dat dit bizarre idee sowieso op tafel is gekomen en zelfs dan, niet unaniem is weggestemd? En zo’n GL raadslid dat glashard z’n eigen kiezers belazert, daarmee ook tegen de politieke koers van z’n eigen partij in varend, wat denkt die man als ie zichzelf in de spiegel ziet? Hoe kan ie -z’n leugenachtigheid nu wijd en zijd bekend- zonder schaamte over straat door de gemeente waar ie z’n lidmaatschap van de raad moet uitoefenen?

 • Rob Monen

  Een reactie van mijn kant lijkt mij op zijn plaats:
  Mijn standpunt over festivals en overnachtigingen in het Twiske voor en na de verkiezingen niet veranderd. Het Twiske is een kwetsbaar gebied daarbij blijkt uit onderzoek dat het aantal bezoekers aan het gebied zal toenemen waardoor de belasting op de natuur nog meer zal toenemen. Grootschalige evenementen/festivals passen daar niet in.

  De feiten over het Lentekabinet : de provincie heeft een natuurvergunning afgegeven voor het houden van het Lentekabinet daar heeft de gemeente geen invloed op. Komende vrijdag wordt via een kort geding duidelijk of de provincie de vergunning terecht afgegeven heeft. Na afgifte van de natuurvergunning was de gemeente aan zet en moet de gemeente goede gronden hebben om de vereiste vergunningen af te geven. het college waar ik onderdeel van was is tot de conclusie gekomen dat er geen gronden zijn om de vereiste vergunningen te weigeren dat er daardoor feitelijk geen keus was. Aansprakelijkheidstelling van de gemeente zou het gevolg zijn, dat wilde ik niet voor mijn rekening nemen hetgeen terug te lezen is in het verslag van het college. Als wethouder heb je de belangen van de gemeente te behartigen!

  De aangenomen motie van de gemeenteraad? Wel/niet uitvoeren van de motie door het college is niet aan de orde. Waar het om gaat is op welke wijze er uitvoering gegeven kan worden aan de motie. Uit voorgaande alinea blijkt waarom het nog niet kan voor het komende Lentekabinet.

  Wat niet genoemd wordt is het volgende : ik de gevoelens en besluiten van de gemeenteraad natuurlijk verwoord in het bestuur van het recreatieschap en de resultaten zijn er naar. De bescherming van de natuur heeft een prominente rol gekregen in het beleid en de uitvoering van het beheer. Komende periode wordt op basis van ecologische onderzoeken opnieuw gekeken wat de effecten van de activiteiten zijn op de natuur en welke maatregelen genomen moeten worden.

  Zijn festivals te stoppen en overnachtigingen te voorkomen. Ja, er komen nog diverse momenten om de noodzakelijk besluiten te nemen mits daarvoor een meerderheid in de gemeenteraad te vinden is. Ik zal daarvoor blijven strijden

  • Jan Dirk Schouten

   Rob had gewoon tegen moeten stemmen. Nu kun je hem niet meer geloven. Opstappen zou hem sieren.

  • Henk Visser

   Meneer Monen,

   Behalve de wat gebrekkige grammaticale reactie, verschuilt u zich achter het besluit van de provincie. Als de uitspraak in het kort geding tegen het festival was geweest, dan zou de gemeente opdraaien voor de aansprakelijkheidsstelling.
   Ja, dat kost geld. Maar als volbloed GL lid zou u stram moeten blijven staan voor de partij ideologie. Nu heeft u de zweem van corruptie over u afgeroepen.
   Bent u daarom uit de partij gestapt?
   Met uw verwijzing naar ecologische onderzoeken om uit te wijzen wat de effecten van een festival in natuurgebied heeft, is het kwaad al geschied. Dat weet u, meneer Monen, natuurlijk ook.
   Dergelijke onderzoeken zijn in de afgelopen decennia mondiaal al lang gedaan.
   Een onderzoek is niet eens nodig. Ieder mens met een ontwikkeld verstand snapt dat een samenkomst van duizenden mensen in een Natura 2000 gebied een gigantische milieu impact heeft.

   U schrijft, als dissident GL, eigen fractie, te blijven strijden om festivals te voorkomen. Hierbij moet ik u zeggen dat uw voornemen totaal ongeloofwaardig overkomt. U bent gebrandmerkt als verrader. Niet alleen dat, u heeft uw voormalige partij ernstige publieke schade toegebracht. Niemand, meneer Monen, niemand zal u nog serieus nemen en vertrouwen. U bent een schandknaap geworden.
   Een aflaat harlekijn van commerciële belangen.
   Shame on you.

 • Dirk Marinus Sr

  Waarschijnlijk grijpt de natuur hoogst persoonlijk in: op met een Oostenwind á 4/5 bfrt en daarbij een bak neerslag H2O……

 • Jeroen baars

  Ik kdn het twiske als een mooi natuurgebied.
  Maar als de PA ,s uitgerold kunnen worden samen met tentjes waar een mini zakje frites 20,- kost en bij de ingang je flesje water wordt afgepakt doe maar.zaten we precies op te wachten.
  Die klotevogels ook altijd.
  Altijd maar weer de belangrijke zaken proberen te dwarsbomen…….

 • Jan Onrust

  “vuilnis, mag deze zak ook mee?”

 • Peter Bos

  Hoor en wederhoor? En even serieus: PietervVol is professor mr. Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet? Kom op zeg, Orkaan!

 • Dirk Marinus Sr

  De uitsmijter van Henk Spaan (Tussen-Start-en-Finish, radio!!!):
  “Vuilnisman, mag deze zak ook mee!”

 • Frans Kwast

  Wanneer wordt Oostzaan nu is opgeheven?

 • Rudolf Jacobs

  “Wantrouw überhaupt Machthebbers van Politiek en Religie (ook die van eigen land). Blijf je eigen gedachten trouw.”

  Dit is een fragment en citaat uit de emotionele toespraak welke de acteurs vader Eric en zoon Beau Schneider op 15 augustus 2015 tijdens de herdenking van het einde van de 2e wereld oorlog bij het Indisch monument hebben voorgedragen.

  Dit citaat heb ik er al eens eerder ingegooid,maar het blijkt nog dagelijks actueel te zijn.

 • Louis Dirksen

  Ik denk na het lezen van de brief van Rob dat hij zuch niet realiseert dat je het nooit kunt maken om als voetballer tijdens de match te gaan korfballen. Krijgt de aanhang echt een bloedhekel aan je en beland je als het effe tegenzit met je kop omlaag in de prutsloot achter de tribune…..

 • Reijer van’t Slot

  Kom op meneer Monen: krom praten wat recht is gaat echt niet meer lukken. Heb vanmiddag een rondje gefietst bij het lente festival, als dit kleinschalig is weet ik niet wat grootschalig is.
  Ps waarom laat de verantwoorde Oostzaanse wethouder niets meer van zich horen?

 • Arie Nuts

  Echt triest! Ook al zijn er wettelijk geen gronden om daar een festival te verbieden, je kunt ook gewoon je verstand gebruiken. Dit is enorm stressvol voor alle dieren in de omgeving. Maar ja, die moeten maar weer lijden voor het pleziertje van de mens. Je kunt dat festival ook ergens anders houden. En waarom moet dat zo hard? De meeste (verstandige) mensen lopen daar toch met oordopjes in. Zet dan gewoon het volume zachter, echt ik snap dat niet. De dieren in de omgeving hebben geen oordopjes, sterker nog: die horen veel beter. En die snappen muziek niet. Ik woon ook bij een Natura2000 gebied, en dat wordt ook regelmatig overspoelt met harde muziek. Echt onbegrijpelijk. En al die bezoekers hebben allemaal boter op hun hoofd. Waarschijnlijk claimen de meesten van de natuur te houden, maar houden dit wel in stand.
  Ik denk dat de Provincie of Gemeenten dit ook allemaal wel weten, maar de economische belangen zijn te groot. En alle dieren zijn weer de dupe. De mens is echt een mislukking van de natuur in dat opzicht.

 • Louis Dirksen

  Gezien het vliegtuiggebulder dat sinds half April over onze hoofden wordt uitgestort over het Twiske denk ik dat de dieren die er nu zitten het roerdompa, roerdompa, roerdompa van de subwoefers wel overleven. Na afloop komt de mens weer met zijn echte woefers en dan moet je oppassen als konijn

  Overigens hoeft dat festival voor mij niet want als je iets verder kijkt kom je achter de werkelijke reden. Amsterdam ( de gootste bijdrager aan het Twiske) heeft al jaren te maken met protesten over festivals binnen haar grenzen. Dus even een paar festivalletjes verplaatsen naar de buurgemeente. Een goede reden daarvoor is zo gevonden. Wie betaalt, bepaalt, toch? Dat lieden als Moonen c.s blind in deze val liepen enhet nog verdedigen ook geeft voor mij het niveau van betrouwbaarheid en deskundigheid genadeloos aan.

  Een lage CEES factor, CEES dat staat voor constructief, energiek, eerlijk en strijdvaardig voor de burgers die je gekozen hebben…..

 • Dirk Marinus Sr

  Gisteren uitgebreide romantische dreuntjes uit het oosten gepaard met regendansen.
  Met succes want vandaag gaat Pluvius met bakken los….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *