Een Haags/Zaans inkijkje in de macht in crisistijd.

Domineeszoon Thijs Broer en Keizer van het Binnenhof Peter Kee vonden elkaar in Den Haag. Van de Zaanse connectie wisten ze nog niets en dat is niet zo gek: Broer ging naar het Zaanlands Lyceum, Kee bezocht het Blaise Pascal. 

Parlementair verslaggevers Peter Kee en Thijs Broer worden stevig aan de tand gevoeld door een derde Zaanse cel in de Haagse parlementaire hotspot: Robert van Tellingen. 

https://youtu.be/O4DgyKcg4NU