Parkeren mensen illegaal in je straat? Veroorzaakt het café op de hoek overlast? Krijgt u onterecht een belastingaanslag? Ben je bot behandeld door de gemeente? Verstrekt een ambtenaar onjuiste informatie?

Klop aan bij de gemeentelijke ombudsman!

In het laatste kwartaal kwamen er bij de ombudsman 25 klachten binnen – dat is minder dan in de voorgaande kwartalen. Totaal zijn er in 2014 ruim 150 klachten binnengekomen.

Maar het zijn niet de aantallen die interessant zijn, het is de afloop. In meer dan de helft van de gevallen wordt de zaak in het voordeel van de klager opgelost: een café (Bar Gezellig) wordt gesloten, heffingen hoeven niet betaald te worden, de afdeling Juridische Zaken moet wel binnen 26 weken reageren, parkeerboeters worden ingetrokken, een oude camper wordt verwijderd… niet alles wordt geregeld, en sommige klachten lijken ook niet terecht… maar dat klagen niet zou helpen klopt dus zeker niet.

Het hele verslag is hier te lezen. Zaak KIM 26132 (wel of niet gele HVC-zakken?) is mooi voorbeeld van “kastje naar de muur.”