Met een lijst van 39 vragen aan de gemeente Zaanstad roept de Klankbordgroep Poelenburg (KBG) de gemeente, wooncorporaties, politie en handhaving op consequent op te treden tegen de oprukkende criminaliteit in de buurt.

Wietteelt, drugshandel, illegale onderhuur, uitkeringsfraude, heling, zonder vergunning een café exploiteren… alles komt voor.

De klankbordgroep somt in haar 16 pagina’s tellende overzicht Criminaliteitsbestrijding in Poelenburg (pdf) een groot aantal misdrijven en aanwijzingen voor misdrijven op.

In de afgelopen jaren zijn er talrijke wietvondsten in de buurt (en in Peldersveld) geweest terwijl er ook andere aanwijzingen zijn voor drugshandel zoals dure auto’s (waaronder een Ferrari) en illegale onderhuur.

“Gevraagd en ongevraagd melden bewoners ons regelmatig wietzakjes rond hun woning op te ruimen. Al jaren berichten bewoners over dealen in het Darwinpark en in de Vennenbuurt. Oudere jeugd rijdt rond in veel te dure auto’s.”

Onderhuur wordt nauwelijks meer verborgen:

“Op Marktplaats zagen we Poelenburgse kamers aangeboden en bij een kapper in de wijk kun je een woning huren.”

De Klangroep stelt dat ondanks “ons herhaaldelijk aandringen werd zelfs concrete informatie over onwettig handelen onderzocht noch bestraft.” Drugsdealen werd door wijkagent afgedaan als “chillende jongeren”. De bestrijding van criminaliteit vraagt volgens de Klankbordgroep:

“een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak van tenminste gemeente (o.a. Sociale Dienst en Handhaving), politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en woning- bouwcorporaties.”

De illegale onderhuur is grootschalig aldus de KBG:

“Bij de aankondiging van grootscheepse wo- ningrenovatie in de Pelderveldse Kleurenbuurt regent het huuropzeggingen bij de betreffende corporatie. Een onderzoek naar de reden daarvan blijft uit. Het ligt voor de hand dat veel illegale onderverhuurders het hazenpad kiezen.”

Fraudebestrijding

De KBG wil en nulmeting van de criminele en illegale activiteiten in Poelenburg en Peldersveld en wil ook weten of de gemeente weet welke bedrijven of ondernemers een dekmantel zijn voor criminelen. Ook vraagt de groep zich af welke mogelijkheden corporaties hebben om de criminaliteit te bestrijden.

De klankbordgroep vraagt zich ook af of gemeentelijke basisadministratie niet beter ingezet kan worden tegen de oprukkende criminaliteit, vooral om illegaal verblijf en onderhuur aan te pakken.

De KBG vraagt of de politie in Poelenburg een actief beleid in het opsporen van wietplantages (mogelijk samen met energiebedrijven en corporaties) hanteert, en of nieuwe bewoners worden gescreend. Datzelfde geldt ook voor de tenaamstelling van dure auto’s. En zijn er bij verdenkingen voldoende rechercheurs om de wijkagenten te ondersteunen?

In het actieplan voor Poelenburg wordt beloofd om sturen op diversiteit in de bewonerssamenstelling, de KBG vraag zich of of dat ook daadwerkelijk gebeurt en ook of illegale onderhuur, overbewoning en AirB&B-gebruik in kaart wordt gebracht.