Een tandartsbezoek wordt door sommigen ter Orkaan-redactie als fijner ervaren dan een sessie bij de kapper. Dit vooral omdat je bij de tandarts geen gesprekjes over je vakantie hoeft te voeren. Wat de keuze van de schapen, die tijdens het jaarlijkse schapenscheerfeest op stadsboerderij Darwinpark geschoren werden, is weten we niet.

Wel weten we dat de kundige kapper zonder plichtplegingen, snel en effectief te werk gaat. En dat de dames (m/v) zomerklaar en parasietproof de zomer in kunnen. 

Dit jaar waren er minder schapen te scheren omdat er nogal wat beestjes overleden zijn door blauwtong en vanwege de voorzorg tegen verspreiding. De schrik zit er nog in.

Kees Malingré controleerde de techniek van het scheergebeuren voor De Orkaan, hij zag dat het goed was en maakte de foto’s. 

Door Kees Malingre en een beetje Merel Kan