De actiegroep Kultuurklutser heeft genoeg geldige handtekeningen ingeleverd om de raad te laten beslissen of er een referendum over het Cultuurcluster komt.

Er waren er 500 nodig en initiatiefnemer Jan de Bruin had voor de zekerheid lijsten ingeleverd met 564 namen.

Uiteindelijk bleken er twee minderjarigen op de lijst voor te komen en 37 personen die niet in Zaanstad woonden. De overigen 525 waren kiesgerechtigd waardoor het voorstel naar de raad kan.

Of er een referendum komt is nog lang niet zeker. Daar beslist de raad over. B&W staat op het standpunt dat de beslissing over zo’n cluster eigenlijk al gevallen is, dus dat er geen besluit meer komt waarover een referendum uitspraak kan doen. Kultuurklutser staat op het standpunt dat het besluit om 7,7 miljoen extra uit te trekken wel degelijk onderdeel van een referendum kan zijn.